Brønnøysundregistrene. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Brønnøysundregistrene. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Brønnøysundregistrene og Skatteetaten vil ha nye regler etter pilotprosjekt

Et pilotprosjekt for deling og behandling av taushetsbelagte seriøsitetsopplysninger mellom Brønnøysundsregistrene, Skatteetaten, StartBANK og Mittanbud viser at arbeidslivet trenger et nytt regelverk for informasjonsdeling.

Det skriver Brønnøysundregistrene og Skatteetaten i en felles pressemelding fredag.

Stortinget vedtok i fjor sommer en hjemmel i forvaltningsloven som åpnet for å gi forvaltningsorganer større adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger med hverandre og private aktører.

Nå har Skatteetaten og Brønnøysundsregistrene, sammen med StartBANK og Mittanbud, gjennomført en pilot der de har sett på hvordan man kan bruke såkalte seriøsitetsopplysninger i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

– Folk flest vil gjøre rett. Å dele slike opplysninger hjelper forbrukere til raskere å kunne undersøke virksomhetene og velge de seriøse og trygge aktørene. Det gjør det også enklere for tilbydere å vise at de følger samfunnets krav og dermed bidrar til like konkurransevilkår, sier Torstein Hoem, divisjonsdirektør for divisjon informasjonsforvaltning i Skatteetaten, i pressemeldingen.

I piloten har Skatteetaten blant annet delt opplysninger om skatter og avgifter som ikke er betalt innen forfall, som for eksempel restskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Hoem mener piloten bekrefter at det er behov for å jobbe videre med regelverket, og håper nå at prosjektet kan gå fra pilot til fullskala drift.

– Denne løsningen er et eksempel på at informasjon som allerede finnes, kan deles og skape verdi på flere områder. Det ønsker vi å bidra til så raskt som mulig, sier han.

Formidlingstjenesten Mittanbud er en av aktørene som fikk tilgang på data fra Skatteetaten og Brønnøysundsregistrene. De fikk i oppdrag å se på hvordan man kan sammenstille og bruke opplysningene som blir delt for å hjelpe forbrukere til å velge seriøse tilbydere.

– Deling av data er helt sentralt hvis vi skal komme arbeidslivskriminalitet til livs. Piloten har også bekreftet dette. Ved å tilgjengeliggjøre oppdaterte seriøsitetsopplysninger får vi et nytt verktøy i kampen mot de kriminelle, sier administrerende direktør i Mittanbud, Håvard Bungum.

I pilotprosjektet har også Brønnøysundregistrene delt seriøsitetsopplysninger med både StartBANK og Mittanbud.

– Skal vi klare å møte sluttbrukerne på en god måte, er vi nødt til å samarbeide på tvers av det offentlige og private. Det er ikke nok i seg selv at det offentlige tilgjengeliggjør data. Vi må også sørge for at den tilgjengeliggjøres og blir forstått av sluttbrukerne, og her har samarbeidet med StartBANK og Mittanbud vært nyttig, kommenterer David Norheim, avdelingsdirektør for forretningsutvikling i Brønnøysundregistrene.