– Planen er at vi skal vokse videre, både i den tradisjonelle virksomheten vår og med økt spesialisering, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Bravida omorganiserer for videre vekst

Bravida Norge etablerer to nye divisjoner, Østlandet og Kysten, for å tilrettelegge for å vokse og etablere ytterligere avdelinger og regioner i årene som kommer.

Det skriver Bravida i en pressemelding torsdag.

Bravida Norge har, ifølge meldingen, økt omsetningen med to milliarder kroner de siste fem årene, og har nå mer enn 3.000 medarbeidere totalt.

– Vi har hatt en stor vekst de siste årene og utvidet tjenestespekteret vårt. Nå gjennomfører vi en organisasjonsendring, som skal sikre oss ytterligere vekst i årene fremover. Ronny Øvrevik og Øyvind Hagen er ansatt som divisjonsdirektører og vil lede hver sin divisjon. Dagens ni regioner vil rapportere til dem. Økt ledelseskapasitet gjør at vi både kan øke den organiske veksten ytterligere, samt øke takten på oppkjøp. For planen er at vi skal vokse videre, både i den tradisjonelle virksomheten vår og med økt spesialisering. Vi ønsker å gi kundene bedre og ikke minst mer fremtidsrettede tjenester. Vår satsning på GreenHub i Oslo, hvor vi tilbyr utslippsfrie servicetjenester, er noe vi ønsker å etablere også i andre byer, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Øyvind Hagen får ansvaret for den nye Bravida Norge-divisjonen Østlandet. Foto: Bravida

Bravida har, ifølge pressemeldingen, vokst i servicesegmentet, og selskapet skriver videre i meldingen at de også vil satse kraftig på dette segmentet fremover. I tillegg har andelen av installasjonsprosjekter økt.

– Veksten er en kombinasjon av en bevisst satsing på vekst innen servicesegmentet og et økt fokus på samarbeidsprosjekter. Nå kommer vi tidligere inn i store prosjekter og vi leverer flere av våre fag. Det gjør at vi kan utnytte ekspertisen vår enda bedre. Vi ser også at etterspørselen øker på mer bærekraftige løsninger. Hvordan vi best tilpasser vår kompetanse og tilbudet vårt her, er et av områdene jeg vil bruke mer tid på i 2021, sier Bakke.

Ronny Øvrevik får ansvar for den nye Bravida Norge-divisjonen Kysten. Foto: Bravida

Ronny Øvrevik og Øyvind Hagen får ansvaret for hver sin divisjon og vil rapportere til Tore Bakke. De vil også inngå i selskapets ledergruppe. Begge var frem til omorganiseringen regionsdirektører i henholdsvis regionen sør/vest og region øst. Hagen vil få ansvaret for nye Divisjon Østlandet, som består av Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, samt Innlandet, mens Øvrevik har fått ansvar for resten av landet, Divisjon Kysten.

– Jeg ser frem til å bidra aktivt for å utvikle divisjonen som strekker seg fra Agder til Nord-Norge. Vi har hatt en god vekst langs kysten og det er mange interessante bygge- og infrastrukturprosjekter som skal realiseres de neste årene. Samtidig ser vi at de tekniske fagenes andel av et byggeprosjekt øker, og at teknikk utgjør en viktigere rolle for god og energieffektiv drift. Det er utrolig spennende utfordringer å ta tak i, sier Ronny Øvrevik.

Divisjon Østlandet blir den største divisjonen i antall medarbeidere etter etableringen av de to divisjonene.

– Den største driveren og det største markedet i denne delen av landet er Stor-Oslo-området. Vi ser en betydelig vekst i serviceoppdrag for næringsbygg og for større utviklingsprosjekter. Kravene til bærekraftige leveranser øker både fra leietakere og eiere, det gjenspeiles i etterspørselen etter nye mer miljøvennlige installasjoner og bedre styringssystemer, sier Øyvind Hagen.

Ledergruppene i divisjonene vil bestå av divisjonsdirektøren, regionsdirektører og en økonomisjef, skriver Bravida.