Bravida Norge-direktør Tore Bakke. Foto: Erik Burås/Studio B13

Litt svakere fra Bravida Norge

Pandemien senker Bravida Norges resultat i tredje kvartal, men selskapet er fornøyd med tallene de leverer.

– Koronapandemien preger hverdagen vår. På tross av dette leverer vi et godt kvartal med en EBITA-margin på 5,7 prosent, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke i en pressemelding.

- Hele bygg- og anleggsbransjen har hatt stort fokus på å holde hjulene i gang. Bravida har gjennom hardt arbeid fra alle våre ansatte og godt samarbeid med våre kunder klart dette. Omsetningen faller med 5 prosent i kvartalet, noe som i hovedsak skyldes tilgang på oppdrag innenfor servicesegmentet grunnet pandemien, legger han til.

Nettoomsetningen for Bravida Norge ble redusert med 15 prosent i årets tredje kvartal, og utgjorde 920 (1.089) millioner svenske kroner. På grunn av at Bravida er et svensk konsern, så rapporterer de resultatene i svenske kroner. I lokal målt i norske kroner minsket nettoomsetningen med 5 prosent. Valutakursendringer har hatt en negativ innvirkning på nettoomsetningen med ti prosent. I kvartalet minsket nettoomsetningen på både prosjekt- og servicevirksomheten. Den organiske veksten var negativ og utgjorde -6 prosent, skriver selskapet i meldingen.

Driftsresultat korrigert for avskrivninger på goodwill minsket med 18 prosent til 53 (65) millioner svenske kroner. EBITA-marginen minsket og utgjorde 5,7 (5,9) prosent, på grunn av lavere omsetning i servicevirksomheten, melder Bravida.

Bravida Norges ordreinngang ble redusert med fem prosent til 889 (939) millioner svenske kroner, men målt i lokal valuta økte ordreinngangen med fem prosent.