Borgen ny daglig leder hos RATIO arkitekter

Per Anders Borgen tiltrådte etter sommeren som ny daglig leder hos RATIO arkitekter AS.

- Vi i RATIO er veldig fornøyd med at vi har lykkes med å rekruttere daglig leder fra egne rekker, og vi føler oss sikre på at vi har funnet den beste kandidaten til denne viktige jobben, skriver arkitektkontoret i en pressemelding.

Borgen avløser partner Sverre Svendsen, som har vært konstituert daglig leder i en overgangsfase mens prosessen med lederskiftet har pågått.

Han har lang fartstid i RATIO, og kjenner kontoret godt. Borgen er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøgskolen i Oslo, og ansatt ved kontoret siden 1998. Sivilarkitekten har deltatt i en rekke av kontorets store komplekse prosjekter og har siden 2005 vært prosjekteringsgruppeleder ved viktige prosjekter for kontoret, som Akutt-Hjerte-Lunge senteret og Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Folkehelseinstituttet i Oslo, Brønnøysundregistrene i Brønnøysund og nå sist Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

RATIO arkitekter AS har 50 medarbeidere med stor bredde i erfaring og kompetanse. Kontoret dekker alle felt innenfor arkitektur og planlegging, og er arkitekter for blant annet Nordlysbadet i Alta, Rikshospitalet i Oslo, Nordlandssykehuset i Bodø, St. Olavs Hospital i Trondheim og Konserthuset i Stavanger.