Mange leverandører og samarbeidspartnere var tilstede på BoligPartners konferanse for å vise frem nye produkter og løsninger. Foto: Joakim Mangen/BoligPartner

BoligPartner med stor konferanse

BoligPartner-konsernet har ambisjon om å være Norges ledende aktør på trehusbygging. 9. og 10. januar samlet de alle ansatte, leverandører og samarbeidspartnere fra sine kjeder BoligPartner AS, Skalahus og Archihus til storstilt konferanse på Hamar.

Nærmere 500 personer fra kjedene i BoligPartner-konsernet fikk oppleve en konferanse der fremtidens bolig og boligmarked sto i fokus.

– Det er fantastisk å kunne invitere alle våre dyktige ansatte, leverandører og samarbeidspartnere fra hele landet til Hamar og en samling som dette. Vi er opptatt av kompetanse, og en slik samling gir både faglig påfyll og en strøm av nye ideer som gir grobunn for ytterligere nyskapning, sier konsernsjef i BoligPartner Konsern, Gunnar Wedvik i en pressemelding fra BoligPartner.

Konsernsjef Gunnar Wedvik i BoligPartner på scenen fortalte om hvordan han ser boligkjedens videre vekst og utvikling de siste 25 årene. Foto: Joakim Mangen/BoligPartner

BoligPartner-konsernet har opplevd sterk vekst de siste årene, og har klare ambisjoner om å fortsette den gode utviklingen.

– Vi kommer både til å jobbe med å videreutvikle de kjedene vi har innunder vår paraply i dag, samtidig som vi vil søke strategiske samarbeid med andre aktuelle kjeder og aktører. Dette kan være på alt fra innkjøp, til samarbeid om større tomtefelt og andre løsninger som gir storskalafordeler, sier Gunnar Wedvik.
Et tredvetalls leverandører og samarbeidspartnere deltok også på samlingen. Ved siden av å bidra med sin kompetanse inn i ulike kurs, sørget leverandørene også for et omfattende messeområde hvor de viste frem nye produkter og løsninger.

– Vi er helt avhengig av gode og fremoverlente leverandører og samarbeidspartnere som er med på å underbygge våre visjoner og ambisjoner om å være landets ledende trehusbygger. Vi er stolte og fornøyde over å ha så mange kompetente og dyktige leverandører med på laget, og vi er glade for at de er med oss på konferansen og deler sin kunnskap, sier Wedvik.