Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Boligprisveksten i 2018 på nivå med lønnsveksten

Boligprisene i Norge steg med 2,8 prosent i 2018, og det ble solgt flere boliger enn i rekordåret 2015. I desember steg de korrigerte prisene med 0,7 prosent.

Ser man bort fra sesongvariasjoner, var det en prisnedgang på 0,2 prosent i fjorårets siste måned, viser tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 2,8 prosent høyere enn for ett år siden, noe som er i tråd med lønnsveksten.

– Etter flate boligpriser gjennom høsten 2018, ble utviklingen i desember sterkere enn normalt, selv om dette ikke bryter den underliggende moderate trenden i markedet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– I 2018 under ett ender boligprisutviklingen nasjonalt tett på nivå med lønnsveksten. Dette er bra for den finansielle stabiliteten og for norsk økonomi, sier Dreyer.

Høy omsetning

Det ble solgt 2.963 boliger i Norge i desember, 1,3 prosent flere enn i samme måned i 2017. Samtidig viser oppsummeringen av hele fjoråret rekordmange boligsalg. Det ble solgt 4,9 prosent flere boliger enn i 2017 og 2,6 prosent flere enn i rekordåret 2015.

– Antall salg i desember er på nivå med tidligere år og normalt for desember å være. Samlet for 2018 er det solgt over 90.000 boliger, noe som er rekord i antall bruktboligsalg i Norge i løpet av et år, sier Dreyer.

Det ble lagt ut 3.237 boliger for salg i desember, 6,2 prosent færre enn i siste måned av 2017. Totalt ble det lagt ut 100.985 boliger for salg i Norge i løpet av fjoråret, 1,8 prosent flere enn året før. Vi må tilbake til før finanskrisen for å finne et høyere antall, sier Dreyer.

– Veksten i nye bruktboliger på markedet har stabilisert seg de siste månedene, selv om utbudet nasjonalt fortsatt er høyt og høyere enn ved inngangen til 2018. Vi går inn i 2019 med en stor tilbudsside, noe som trolig vil få betydning for boligprisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.

Raskest i Oslo

I snitt tok det 63 dager å selge en bolig i desember, to dager mer enn i samme måned i 2017. I Oslo ble boligene hurtigst omsatt, med en salgstid på 36 dager. Tregest var boligmarkedet i Stavanger-området, med 103 dager.

– Salgstiden har i hele 2018 ligget høyere enn tidligere år, noe som trolig skyldes det store utbudet av boliger i markedet, sier Dreyer.