BNL-sjef Jon Sandnes mener det er viktig at kommunene respekterer den nye veilederen som ble presentert etter et langt krisemøte søndag kveld. Foto: BNL/Moment studio

BNL forventer at karantene-veilederen følges

Byggenæringens Landsforening er fornøyd med at karantene-veileder er på plass, men varsler at de sammen med NHO vil gå til Stortinget dersom den ikke følges.

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes er svært lettet over at partene etter mye om og men kom til enighet om den lokale smittevernsveilederen.

Enigheten om veilederen ble bekreftet på en pressekonferanse med regjeringen og organisasjonene NHO, LO og KS søndag kveld.

Regjeringen oppfordrer kommuner til å oppheve deres lokale koronatiltak, men de vil ikke bruke ikke tvang.

Jon Sandnes i BNL forventer at veilederen nå blir fulgt.

– BNL er veldige glade for at nasjonale helsemyndigheter er tydelige på at det ikke er nødvendig med egne lokale karanteneregler. Dette er så viktig for byggenæringen, som sysselsetter nesten 25 prosent av alle sysselsatte i Norge. Vi er den største distriktsnæringen og vi bygger byggene og veiene på tomter, og vi trenger å kunne flytte arbeiderne til disse tomtene der det skal jobbes, sier BNL-sjef Jon Sandnes i en kommentar til Byggeindustrien.

Han peker samtidig på at næringens aktører er svært opptatt av smittevern.

- Når disse smittevernsreglene følges er det fullt mulig å holde produksjonen i gang, legger Sandnes til.

Han forventer at norske kommuner følger de rådene som blir gitt nasjonalt.

– Nå har vi en forventning om at denne veilederen blir fulgt og at det blir en god dialog for å sikre og kunne opprettholde produksjonen ute på byggeplassene. Byggenæringen har nesten 360.000 ansatte og det vil være en nasjonal tragedie om en stor andel av denne gruppen må ut i permitteringer, sier Sandnes.

- Hvis det skulle vise seg at man ikke følger veilederen som alle partene nå er enige om, så vil vi, sammen med NHO, gå til Stortinget for å be om hjelp, understreker Sandnes.

Les veilederen her