Nå kom veilederen rundt lokale karanteneregler - men er det nok?

Den kanskje aller største utfordringen for næringslivet, og ikke minst byggenæringen, nå midt oppe i koronakrisen er lokale karantenekrav som går lenger enn regjeringens og Folkehelseinstituttets anbefalinger. Nå har det kommet en ny nasjonal veileder som skal bistå landets kommuner rundt lokale smittevernsregler. Spørsmålet er om dette er nok til å kunne sikre at næringslivet kan få utført sine oppgaver godt nok.

Det begynner nå å bli mange dager siden regjeringen strammet grepet i kampen mot å spre koronasmitten. En rekke restriksjoner er innført på landbasis som virkelig har utfordret hele samfunnet og næringslivet. Byggenæringen er også tungt truffet, selv om mange byggeplasser fortsatt er i full drift. Men nå ser vi at det blir stadig vanskeligere å klare å holde hjulene i gang mange steder, og lokale karantenebestemmelser og strengere restriksjoner enn hva regjeringen og Folkehelseinstituttet legger opp til synes nå å være det største problemet. 

Søndag ettermiddag klokken 14 skulle etter planen regjeringen arrangere en pressekonferanse sammen med næringslivet, for å presentere en veileder med krav om at lokale myndigheter måtte følge nasjonale retningslinjer. NHO skulle også stille seg bak denne nye veilederen. Men i siste liten ble pressekonferansen avlyst. Det skal ha kommet inn en endring i siste liten som sa at veilederen ikke skulle være rettslig bindende. Altså, lokale myndigheter kunne da i prinsippet likevel kjøre på som før. NHO kunne dermed ikke stille seg bak denne veilederen, og pressekonferansen ble utsatt til klokken 18 – og da ble det presentert en veileder som skal gi lokale myndigheter bistand til å sikre at næringslivet ikke blir hindret av lokale smittevernsregler. Det ble samtidig understreket fra helseminister Bent Høie at han ikke ser det som nødvendig med lokale regler i tillegg til de nasjonale reglene. Det er å håpe at man nå fjerner de lokale reglene og bruker de nasjonale reglene, slik at næringslivet ikke blir hindret til å kunne utføre sine oppgaver. Men vi frykter det ikke nødvendigvis blir slik.

Man kan selvsagt ha en forståelse for at enkelte områder som tilsynelatende ikke er berørt av koronasmitten ønsker å begrense faren for at viruset skal komme til deres områder, men dette begynner nå å få så store konsekvenser for hele næringslivet, og dermed utviklingen av hele samfunnet, at man må finne ordninger på dette. Kommunene må være med å bidra i dugnaden til å holde hjulene i gang. 

Man må nå være lojale til veilederen, og ikke bryte med denne. Da må regjeringen gripe enda tydeligere inn. Da må regjeringen sette hardt mot hardt og se til at det blir ett regelverk som sier at nasjonale krav må følges i denne ekstraordinære situasjonen.

De aller fleste synes være enige om at nasjonale krav må gjelde, og da må man rett og slett finne en god ordning på dette.