Lars-Thomas Nordkild er ansatt som ny leder for Multiconsult i nord. Foto: Multiconsult
Lars-Thomas Nordkild er ansatt som ny leder for Multiconsult i nord. Foto: Multiconsult

Blir ny leder for Multiconsult i nord

I oktober overtok Lars-Thomas Nordkild rollen som leder for Multiconsult i nord.

– Det finnes mange spennende muligheter i nord, spesielt skjer det mye innen områdene industri og energi knyttet opp mot det grønne skiftet. Vi ser også flere oppdrag med offentlige investeringer, blant annet i infrastruktur til Forsvaret. Vår ambisjon er å gripe disse mulighetene og tilby den beste kompetansen for å løse de spesielle utfordringene som byggherrene møter. Gjennom vår lokale forankring, den totale tverrfaglige kapasiteten og erfaringen som Multiconsult besitter skal vi kunne tilby de beste ingeniørtjenestene, sier Lars-Thomas Nordkild i en pressemelding.

Nordkild er utdannet sivilingeniør i konstruksjonsteknikk fra NTNU i 1998, og har siden da jobbet i rådgiverbransjen.

– Han kommer fra stillingen som avdelingsleder for bygg og kjenner byggebransjen i regionen godt. Han har vært med på å realisere mange spennende byggeprosjekter i Nord-Norge, på Svalbard og på Jan Mayen, skirver selskapet.

Multiconsult har 115 ansatte i Tromsø, og totalt 160 medarbeidere i regionen som omfatter nordre-Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard. I hele Norge har Multiconsult rundt 2.300 medarbeidere.

Arnor Jensen som tidligere var leder for Multiconsult i nord fortsetter i selskapet. Han går inn i en prosjektdirektørstilling med porteføljeansvar og vil jobbe med store tilbud, oppfølging av oppdrag og prosjekter på selskapsnivå.

– Vi ser et marked under endring, og med innslag av ny teknologi og behov for nye løsninger. Min viktigste oppgave er å sikre prosjektene både med rett kompetanse og gjenbruk av Multiconsults omfattende erfaring. Gjennom det kan kundene få levert kostnadsoptimale og sikre løsninger fra oss, sier Arnor Jensen.