Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult Foto: Johnny Syversen

Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult Foto: Johnny Syversen

Blandet kvartal fra Norconsult

Norconsult økte omsetningen i årets andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, men driftsresultatet ned.

Norconsult hadde 1.859 millioner kroner i netto driftsinntekter, mot 1.671 millioner kroner i samme periode i 2021, noe som gir en omsetningsvekst på 11,3 prosent. Netto organisk vekst endte på rundt 9 prosent.

Norconsults driftsresultat før goodwill-avskrivninger (EBITA) endte på 158 millioner kroner i andre kvartal 2022 mot 167 millioner kroner i andre kvartal 2021. EBITA-marginen i andre kvartal endte på 8,5 prosent mot 10 prosent i samme periode i 2021. Nedgangen skyldes i hovedsak et høyere kostnadsnivå etter pandemien knyttet til mer reiser, kurs, arrangementer og aktiviteter, skriver de i en pressemelding.

– Vi er svært godt fornøyde med veksten i Norconsult i andre kvartal, og det er et høyt aktivitetsnivå i konsernet. Samtidig er det utvilsomt betydelig usikkerhet fremover i bransjen med geopolitisk uro og høye energi- og råvarepriser, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult i meldingen.

– Totalt sett ser 2022 bra ut, men samtidig er det behov for å følge med på markedsutviklingen fremover. Norconsult er godt rustet for fremtiden og det er høy etterspørsel etter vår brede kompetanse, legger han til.