Illustrasjonsfoto: Trond Joelson
Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Her er de største rådgiverne i bygg og anlegg

Her kan du se oversikten over de 30 største rådgiver- og konsulentvirksomhetene innen byggenæringen. Samlet omsetter disse virksomheten for cirka 27 milliarder kroner.