Betonmast vant ikke frem mot Kristiansund kommune

Betonmast Røsand tapte rettstvisten mot Kristiansund kommune etter at entreprenøren gikk til sak etter tapt anbud.

Det skriverTidens Kravi en artikkel på sine nettsider fredag morgen.

Stridens kjerne er oppdraget for renovering av Tempoveien 23 til sykehjem, hvor HENT leverte det laveste tilbudet, og også ble tildelt jobben.

HENTs tilbud var et av tre i anbudskonkurransen, og var på 102,3 millioner. Strand & Stubø Entreprenør var nummer to på pris, med et tilbud på 105,5 millioner, mens Betonmast Røsand (den gang Brødrene Røsand) var konkurransens dyreste, med et tilbud på 114,1 millioner kroner.

Røsand klagde først på at hverken HENT eller Strand & Stubø var kvalifiserte for jobben, og da klagen ikke førte frem, gikk de rettens vei for å få midlertidig forføyning. Tingretten kom frem til at entreprenør HENT skulle ha vært avvist, både for å ikke ha oppfylt kvalifikasjonskrav og for å ha levert et anbud med vesentlige forbehold. Likevel tok ikke retten begjæringen fra Betonmast Røsand til følge.

Entreprenøren tok i slutten av 2014 ut stevning mot kommunen med krav om erstatning for negativ kontraktsinteresse, og krevde 570.000 kroner. Dette søksmålet er nå avgjort i tingretten, og Betonmast Røsand er heller dømt til å betale 90.000 kroner i saksomkostninger.

Et sentralt poeng for retten er at tilbudet fra Betonmast Røsand lå over den kunngjorte saksrammen, og at entreprenøren derfor ikke hadde berettiget forventning om å få tildelt kontrakten.