Illustrasjon: AMB Arkitekter

BetonmastHæhre bygger om Lietorvet Handelssenter

BetonmastHæhre Telemark har signert kontrakt med Lietorvet Eiendom AS for ombygging av Lietorvet handelssenter i Skien.

Det skriver BetonmastHæhre i en pressemelding tirsdag.

Kontrakten er en samspillsentreprise på 31,6 millioner kroner før merverdiavgift.

Illustrasjon: AMB Arkitekter

Kontrakten omfatter prosjektering og ombygging av handelssenteret hvor arbeidene deles i flere faser. Fase én omfatter nye lokaler for Meny, Vinmonopolet og Posten, samt nytt inngangsparti, varemottak og deler av fellesarealer i plan én. Fase to omfatter ombygging og modernisering av resterende arealer i plan én og deler av fellesarealer i plan to i tillegg til modernisering av fasade, heter det i pressemeldingen.

Full drift under arbeidene

Det er full drift i handelssenteret mens arbeidene pågår, og BetonmastHæhre understreker viktigheten av godt samspill mellom entreprenør, byggherren og butikkene på senteret.

– Det er utrolig gøy å få denne tilliten ved å gjennomføre slike omfattende ombyggingsarbeider samtidig som det er full drift i handelssenteret, uttaler Per-Erik Skoglund, daglig leder i BetonmastHæhre Telemark.

– Det stiller store krav til oss som entreprenør om informasjon til butikkdriverne og ivaretakelse av sikkerhet, støy og støv, slik at handelen er en trygg og god opplevelse også under ombyggingsarbeidene. Vi har jobbet sammen med byggherren med dette prosjektet i en tid, og også planlagt sammen med leietakere for sammen å skape de beste vilkårene for prosjektet. Samspillet med Lietorvet Eiendom AS fungerer veldig godt i denne hektiske ombyggingsfasen og lover bra for de neste fasene av prosjektet, fortsetter Skoglund i pressemeldingen.

Skanning og modellering

– For å sikre best mulig beslutningsgrunnlag, har vi skannet eksisterende bygningsmasse innvendig og utvendig, samt modellert den nye løsningen og dermed fått integrert eksisterende bygning inn i den nye løsningen. Dette har bidratt til en mer effektiv prosjektering og tryggere gjennomføring. Å bygge om et av de eldste og mest sentrale kjøpesentrene i byen til å fremstå som et moderne senter, gjør at vi føler at vi bidrar til å skape et mer levende sentrum, avslutter Skoglund.

Byggestart for prosjektet var april 2018, og fase én skal stå ferdig til nyåpning av Meny i slutten av august. Hele prosjektet forventes å være ferdig i februar 2019, skriver BetonmastHæhre.