- Det gleder meg å kunne rapportere om høy aktivitet i alle deler av virksomheten, sier konsernsjef Jørgen Evensen.

Solid vekst for BetonmastHæhre

BetonmastHæhre opplevde høy aktivitet og solid vekst i alle deler av konsernet i første kvartal 2018.

Driftsinntektene endte på 2,8 milliarder kroner, en vekst på 44 prosent fra pro forma 1,95 milliarder kroner i samme kvartal året før. Alle konsernets fire divisjoner hadde positive resultater i kvartalet.

- Det gleder meg å kunne rapportere om høy aktivitet i alle deler av virksomheten. Lønnsomheten er også i bedring. Arbeidet med å forbedre prosesser og risikostyring fortsetter, og målet er en videre gradvis resultatforbedring for alle selskapets virksomheter, sier konsernsjef Jørgen Evensen.

- Divisjon Bygg leverte en solid vekst i både inntekter og resultat. Inntektene i kvartalet økte med 34 prosent til 1,44 milliarder kroner. Driftsresultatet i kvartalet endte på 43 millioner kroner, tilsvarende en margin på 3,0 prosent. Driftsresultatet i første kvartal 2017 var på 26 millioner kroner (2,4 prosent), skriver selskapet i en pressemelding.

På tross av en krevende vinter, oppnådde divisjon Anlegg rekordhøy aktivitet i alle resultatenheter. Omsetningen i kvartalet endte på 1,29 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på hele 61 prosent sammenlignet med pro forma tall for første kvartal 2017. Driftsresultatet endte på 20 millioner kroner (42 millioner kroner), noe som gav en driftsmargin på 1,6 prosent (5,2 prosent).

Divisjon Sverige omsatte for 113 millioner kroner i første kvartal, opp fra 91 millioner kroner i samme kvartal året før. Selv om enkelte prosjekter hadde en senere oppstart enn forventet, opplevde den svenske virksomheten høy aktivitet i kvartalet, med betydelige kontrakter inngått både i Göteborg og Stockholm. Nylig annonserte BetonmastHæhre at selskapet i løpet av sommeren vil etablere seg i Malmö. Dermed vil selskapet være representert i alle de tre største regionene i Sverige.

Divisjon Eiendom omsatte for 37 millioner kroner i første kvartal, opp fra 2 millioner kroner i samme kvartal året før.

Samlet ordrereserve for konsernet var ved utgangen av første kvartal på 12,9 milliarder kroner, mot 13,9 milliarder kroner ved utgangen av foregående kvartal. I tillegg hadde konsernet en betinget ordrereserve på 2,6 milliarder kroner per første kvartal.

- Konsernet har en solid finansiell stilling med en egenkapital på 3,2 milliarder kroner, og en kontantbeholdning på over 1,2 milliarder kroner. Konsernets samlede H-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) var i første kvartal 4,0, svakt opp fra 3,5 i foregående kvartal. Sykefraværet i kvartalet endte på 4,4 prosent, uendret fra foregående kvartal, heter det i meldingen.