Kranen er blant de første BREEAM-sertifiserte leilighetsprosjektene i Bergen. Ill. Snølys ASIll. Snølys ASIll. Snølys AS

Betonmast bygger for BOB Eiendomsutvikling

Betonmast har signert en totalentreprisekontrakt med BOB Eiendomsutvikling AS for byggingen av boligprosjektet «Kranen» i Damsgårdssundet i Bergen.

Prosjektet bygges med miljøklassifiseringen BREEAM NOR Very good, og kontraktssummen er på om lag 82 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektet skal væreblant de første BREEAM-sertifiserte leilighetsprosjektene i Bergen.

- Betonmast har lenge fokusert på miljø og bærekraft, og vi har opparbeidet oss god erfaring med BREEAM-prosjekter, sier Helge Nakken, prosjektleder i Betonmast Bergen i en melding fra selskapet.

- I tillegg satser Betonmast på digitalisering, og på Kranen bruker vi den tverrfaglige gjennomføringsmodellen VDC. - Blant annet benyttes møteformen ICE som en del av VDC-metodikken i prosjekteringsfasen sammen med SWECO. Erfaringer tilsier at dette gir et effektiv og lønnsomt prosjekt der alle parter blir involvert. Vi samler alle prosjekterende og løser tverrfaglig problemstillinger sammen. På denne måten reduserer vi ventetid og bruker alles kompetanse på best mulig måte, med BIM-modellen i sentrum, sier Nakken.

Prosjektet omfatter bygging av 39 leiligheter, samt næringslokaler i 1.etasje. De to blokkene føyer seg inn i rekken av moderne boliger på kaikanten, og får blant annet et grafisk uttrykk med glassfasader.

- Vi er svært tilfreds med den tilliten BOB Eiendomsutvikling viser oss ved å tildele oss enda et oppdrag i denne nye, flotte bydelen i Bergen, sier Peter Sandrup, fungerende daglig leder i Betonmast Bergen. «Kranen» skal bygges i det samme området som de to nylig overleverte BOB-prosjektene «Sjøstjernen» og «1912», og blir det femte boligprosjektet Betonmast bygger for BOB.

- Betonmast har i mange år vært en samarbeidspartner for BOB i utbyggingen av Damsgårdssundet. Kontrakten for Kranen er en videreføring av dette samarbeidet, sier Ole Herbrand Kleppe, konserndirektør eiendomsutvikling i BOB i meldingen.

Byggestart er i februar 2020, og prosjektet skal stå ferdig og klart til innflytting sommeren 2021.