Berit Gudding Petersen (fra venstre), Oliver Berget Skjølsvik og Thomas Beck tildeles alle Norsk Betongforenings innsatspris for sin innsats i næringen.

Betongforeningens innsatspris til Thomas Beck, Berit Gudding Petersen og Oliver Berget Skjølsvik

Thomas Beck, Berit Gudding Petersen og Oliver Berget Skjølsvik tildeles alle Norsk Betongforenings innsatspris for sin innsats i næringen.

Tre stykker ble tildelt Norsk Betongforenings innsatspris under Betongdagen onsdag.

Thomas Beck startet i Elkem as i 1999, med produksjon av mikrosilika, før han i 2002 begynte som produktsjef i Mapei. Der arbeidet han primært med utvikling av sprøytebetongteknologi, produkttesting og kundeoppfølging. I 2014 begynte han som teknisk sjef i Skedsmo Betong, og i 2016 ble han teknisk sjef i Normet Norway, før han i 2019 kom tilbake til Mapei som produktsjef.

Beck beskrives av Norsk Betongforening-styret som en dyktig, dedikert og entusiastisk fagperson. Han har vært viktig i arbeidet med revisjon av Betongforeningens publikasjon «Sprøytebetong til bergsikring», og er en betydelig bidragsyter på S2-kursene med samme navn.

Beck har også vært Chairman of Scientific Committee for konferansen «International Symposium on Sprayed Concrete” en rekke ganger, og har gjennom mange år vært medlem av Betongforeningens miljøkomite, de siste årene som leder.

Teknisk sjef

Berit Gudding Petersen er utdannet sivilingeniør ved Institutt for Uorganisk Kjemi på NTNU, og har også jobbet for instituttet i to år som forskningsassistent for Harald Justnes, samt med undervisning.I 2001 startet hun hos Borregaard i Sarpsborg, og fra 2006 til 2010 ble hun ansatt som teknologisjef hos Unicon i Oslo. Petersen har jobbet i fem år som leder av avdeling for betongrehabilitering i Entreprenørservice, og senere i Multiconsults betongavdeling. I dag er hun tilbake som teknisk sjef i Unicon.

Petersen har vært med på en rekke kjente referanseprosjekter som Hardangerbrua, utbyggingen av Tjuvholmen og med å sikre god betong til byggingen av restaurant Under i Lindesnes.

Siden 2007 har hun gjort en betydelig innsats for Norsk Betongforening, både i styret, i FOU-komiteen, flere av publikasjonskomiteene, og nå sist NB 9, betongoverflater hvor hun i tillegg er leder, skriver Betongforening-styret.

Kursholder

Oliver Berget Skjølsvik var en av initiativtakerne til stiftelsen av Yngres Betongnettverk, der han har vært både styremedlem og leder. Skjølsvik startet sin karriere i Skanska, og gikk deretter til Norconsult. Han har tatt kompetansegivende kurs U1, U2, U4 og U5 og dermed fått kompetansebevisene UPK3+S og UMKL. I dag underviser han selv på det U-kurset som han ikke har gjennomført, nemlig U3. Han er også gjesteforeleser i materiallære på NTNU Gjøvik.

Skjølsvik berømmes av Norsk Betongforening-styret for sin innsats for foreningen gjennom bidrag på U-kurs, i komitearbeid i utviklingsfondet og arbeid med revisjon av publikasjonen «Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann».