Cecilie Hagby i Norsk Betongforening (til venstre) og Kjersti Dunham i Statens vegvesen demonstrerte godt det tette forholdet mellom betong og infrastrukturutbygging.Norsk Betongdag 2019 hadde 233 deltakere.Norsk Betongforening- sjef Cecilie Hagby tok jobben som konferansier under første halvdel av Norsk Betongdag.Styreleder i Norsk Betongforening Trygve Isaksen åpnet Norsk Betongdag onsdag.Byggutengrenser-sjef Vetle Houg.Statssekretær Thorleif Fluer Vikre (Frp) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.Sintef Community-sjef Hanne Rønneberg.Selvaag Bolig-sjef Rolf Thorsen.Snøhetta-sjef og ZEN-styreleder Tonje Værdal Frydenlund.Grethe Bergly i Multiconsult.Betongteknolog Kjell Skjeggerud i Norcem.Mathias Eidem i Statens vegvesen var møteleder for andre bolk på Norsk Betongdag 2019.Under-arkitekt Rune Grasdal i Snøhetta.Ingeniør Erlend Stien i Asplan Viak på undervannsrestaurant Under.Ben Fitzgerald i CoreMarine fortalte om praktiske løsninger på under.Sindre Sandbakk i Dr. techn. Olav Olsen fortalte om marine konstruksjoner i betong.NTNU-forsker Terje Kanstad fortalte om miljøbetong på ny E39.Dirk Jan Peters i Tunnel Engineering Consultants.Ian Markey i Statens vegvesen.Arianna Minoretti i Statens vegvesen.Lotta Brettmark i Graphic Concrete.Nils Skinnarland i Skanska.

Ønsket velkommen til største Betongdag på 20 år

Norsk Betongdag 2019 trakk hele 233 bransjefeller til Clarions konferansehotell på Brattøra i Trondheim.

Styreleder i Norsk Betongforening Trygve Isaksen åpnet Norsk Betongdag onsdag, og kunne da ønske velkommen til det største Betongdag-publikummet Betongforeningen har trukket på 20 år.

Dette er 48. gang i rekken at Norsk Betongdag arrangeres, og tema for årets konferanse er betong som bærekraftig samfunnsbygger.

En rekke toneangivende aktører fra flere ledd i bygg- og anleggsnæringen kom med sine betraktninger rundt bærekraft, hvordan næringen bør forholde seg til det, og hva betongen sin rolle kan være i en bærekraftig bygg- og anleggsnæring.

Store volumer

I Norge produseres 2,2 millioner tonn sement i året, teoretisk sett nok til å støpe 20.000 kubikkmeter betong hver eneste dag. Reelt sett leveres omtrent fire millioner kubikkmeter ferdigbetong og over tre millioner kvadratmeter med hulldekker, andre dekker og vegger i året.

I første del av Norsk Betongdag 2019 delte Byggutengrenser-sjef Vetle Houg flere poeng om betong som bærekraftig samfunnsbygger og problematiserte enkelte myter rundt betongen som materiale. Houg ble fulgt i programmet av statssekretær Thorleif Fluer Vikre (Frp) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som klargjorde hvilken definisjon av bærekraftig utvikling som regjeringen opererer med.

FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987) definerer bærekraftig utvikling som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

Bærekraftige møter

FN og regjeringen slår fast at bærekraftig utvikling skjer i møtet mellom klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

‒ Det er bransjen som må finne løsningene. Det er ikke noe vi kan finne på i regjeringskontorene, slo Vikre fast, og om med et klart løfte til den fremmøtte betongnæringen.

‒ Vi skal være forsiktige med å fremme et konkret materiale på bekostning av et annet. Vi skal ikke stille krav til løsninger, slo han fast.

Vikre ble fulgt av Sintef Community-sjef Hanne Rønneberg, som snakket om innovasjon og forskning for bærekraftig bygg- og anleggsnæring, og Selvaag Bolig-sjef Rolf Thorsen utfordret næringen til å ha høye ambisjoner.

Grethe Bergly i Multiconsult, Snøhetta-sjef og ZEN-styreleder Tonje Værdal Frydenlund og betongteknolog Kjell Skjeggerud i Norcem avsluttet første bolk på Betongdagen med hvert sitt innlegg om spennende utvikling innen betong og bærekraftig bygging, blant annet knyttet til utviklingen av nullutslippsområder (Zero Emission Neighbourhoods – ZEN).

Van(n)vittige betongprosjekter

Etter lunch ble Betongdagen-deltakerne servert spennende detaljer om spreke betongprosjekter, og her gikk man blant annet (bokstavelig talt) i dybden på undervannsrestauranten Under.

Dirk Jan Peters i Tunnel Engineering Consultants fortalte om gigantprosjektet Hongkong–Zhuhai–Macao-brua i Kina, et 55 kilometer langt bru- og tunnelsystem, og Ian Markey og Arianna Minoretti i Statens vegvesen fortalte om erfaringer rundt og planer for senketunneler i Norge.

Lotta Brettmark i Graphic Concrete inspirerte med kreativt utsmykkede betongoverflater, og Nils Skinnarland i Skanska holdt dagens siste faginnlegg om foldetaket på nye Deichmanske bibliotek i Oslo, før Norsk Betongforening delte ut Betongdagens gjeve priser og utmerkelser.