Leder for NITO Studentene, Steinar Pedersen, er bekymret for overbookingen i årets opptak av teknologistudenter.

Bekymret for rekordstor overbooking på teknologiutdanningene

I 2014 blir det gitt tilbud til 52,28 prosent flere studenter enn hva det finnes studieplasser til.

Det skriver ingeniør- og teknologorganisasjonen NITO i en pressemelding fredag.

– Det er svært bekymringsfullt at så mange av studentene tilbys plasser som ikke eksisterer, sier leder for NITO Studentene Steinar Pedersen.

Dagens tall fra Samordna Opptak viser at det blir gitt ut 563 flere tilbud om studieplass innen teknologiske fag i år enn i fjor. Antall planlagte studieplasser har økt med én plass.

– Vi er glade for stadig flere søkere til ingeniørutdanningene, men institusjonene må være i bedre stand til å ta vare på søkerne. Økende overbooking gjør at altfor mange av studentene tilbys plasser som i realiteten ikke eksisterer. Hver høst får vi tilbakemeldinger fra frustrerte studenter som melder om uholdbare læringsforhold på grunn av overfylte auditorier, sier Steinar Pedersen.

Bekymringsfullt

Pedersen uttaler at situasjonen gjør ham bekymret.

– Det er ikke bra at statistikken viser stadig mer overbooking. Noe overbooking er så klart nødvendig fordi det må tas høyde for de som endrer karrierevalg, men økningen de siste årene har vært enorm. Hvordan skal en skole håndtere så mange flere studenter enn de har kapasitet til, hvis alle studentene ønsker å gjennomføre studiet, spør Pedersen.

– Myndighetene må skjønne at en overbooking av ingeniørstudenter, ikke nødvendigvis betyr flere uteksaminerte. I verste fall, kan det bety det motsatte. Overopptak i ingeniørstudiene kan være medvirkende til at så mange faller fra, sier han.

– Det er også demotiverende for NITO Studentene å vite at skolene kalkulerer med at så mange av studentene faller fra, mens vi samtidig jobber for å få ned frafallet gjennom konkrete tiltak som faglige nettverk, sosiale samlinger og streaming av kurs i matematikk.

Vil ha mer midler

NITO Studentene mener ingeniørutdanningen er underfinansiert.

– Ifølge en undersøkelse vi har gjort blant våre 10.000 medlemmer, oppgir omtrent hver femte at de mangler nødvendig utstyr. Dette har vi varslet om i forbindelse med statsbudsjettet i mange år. Regjeringen må nå sørge for at ingeniørutdanningene får økt finansiering, slik at utdanningsinstitusjonene kan tilby ingeniørutdanninger med oppdatert utstyr, nok veiledning og nok plasser til studentene de tar opp, sier Pedersen i pressemeldingen.