Arkitekttegning: MIR/fantasticnorway.no/Erlend Blakstad Haffner / NTB scanpix

Behandler byggeklage fra Utøya-pårørende

I et ekstraordinært møte i plan- og miljøutvalget behandler Hole kommune mandag kveld klager fra pårørende på AUFs Utøya-planer.

I midten av juni vedtok kommunestyret i Hole en reguleringsplan for Utøya. På det ekstraordinære møtet er det to klagesaker som kommer opp. Innsigelsen på utslippsforholdene dersom AUF bygger ut en landsby, oppfattes som enkel å håndtere.

– Men det er også en veldig følelsesladet sak som skal diskuteres. En kvinnelig pårørende mener hun har så mange pårørende med seg at Utøya burde fredes. I notatet henviser hun til en Facebook-gruppe med stor oppslutning. Jeg husker ikke hvilken, sier lederen for plan- og miljøutvalget, Per Christian Gomnes (H) til NTB.

Han regner det som mest sannsynlig at klagen blir oversendt fylkesmannen. Kommunen er ikke part. Det er AUF som må endre sine planer dersom denne klagen skal tas til følge.