Kafébygget på Utøya. Foto: Trond Joelson

AUF river likevel ikke pumpehuset og kafébygget på Utøya

AUF har aldri ønsket å slette 22. juli fra historien, ifølge leder Eskil Pedersen. Nå har ungdomspartiet revurdert den planlagte rivingen av pumpehuset og kafébygget.

Etter massiv kritikk har AUF besluttet å la deler av kafébygget og pumpehuset nede ved vannet på nordsiden av øya bli stående, ifølge Aftenposten. Til sammen 27 ungdommer – henholdsvis 13 og 14 – ble skutt og drept på disse stedene 22. juli for snart tre år siden. Ytterligere sju ble drept ved inngangspartiet eller utenfor bygningen

– Vi har aldri hatt noe ønske om å glemme 22. juli, og slette dette fra historien om Utøya. Jeg ser at det å rive de delene av bygget som har synlige spor vil være et feiltrinn, sier AUF-leder Eskil Pedersen.

Da AUF la fram planene for «nye Utøya» ble det foreslått at kafébygget og pumpehuset skulle rives, og at nye og moderne bygg og anlegg skulle oppføres. Bjørn Ihler, som overlevde massakren, karakteriserte en eventuell gjennomføring av planene som å «trampe på de dødes grav».

I kafébygget skal lillesalen, deler av storsalen, gangen utenfor og toalettene, der mange AUF-ere gjemte seg og reddet livet, bevares.

– Vi har flere etterlatte og pårørende som er berørt, og overlevende som var i lokalene 22. juli. Jeg vil tro de setter veldig pris på at bygningene blir bevart, sier leder Trond Henry Blattmann i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene.