<p>SENIORER MED FAGBREV: Etter et initiativ fra arbeidsgiveren Byggesystemer Oslo har Begajet Karic, Piotr Radzik og Mariusz Frydrych tatt fagbrev som stillasmontører. Bildet er tatt like etter avlagt fagprøve på Vinterbro i mars. Foto: Svanhild Blakstad</p>Begajet Karic (49) har bakgrunn som sveiser i hjemlandet Bosnia og har 25 års erfaring med stillasbygging. Nå har han tatt fagbrev som stillasmontør. Foto: Svanhild Blakstad– Ingen prosjekter er like, og vi har mange spennende oppdrag. Det er en fysisk krevende jobb, men samtidig holder vi oss i god form, sier stillasmontør Mariusz Frydrych i Byggesystemer. Foto: Svanhild BlakstadFagprøven gikk over fem dager, med bygging av fire ulike stillastyper. Foto: Svanhild BlakstadVEL BLÅST: Fagprøven i stillasfaget er omfattende, med en fem timers teorieksamen og praktisk prøve over fem dager. Her er de tre ferske fagarbeiderne Mariusz Frydrych, Piotr Radzik og Begajet Karic sammen med sensorene Geir Gule og Dariusz Boroliec i prøvenemnda for stillasfaget. Foto: Svanhild BlakstadSENIORER MED FAGBREV. Mariusz Frydrych, Piotr Radzik og Begajet Karic har seksti års erfaring med å bygge stillaser. Nå har de tatt fagbrev som stillasmontører etter et initiativ fra arbeidsgiveren Byggesystemer. Bildet er tatt like etter avlagt fagprøve på Vinterbro. Foto: Svanhild Blakstad

Bega, Piotr og Mariusz har bygget stillas i til sammen 60 år – nå har de tatt fagbrev

Begajet Karic (49), Piotr Radzik (47) og Mariusz Frydrych (50) besto med glans da de for kort tid siden avla fagprøven i stillasfaget.

De har bygget stillaser i flere mannsaldre og har hatt oppdrag på alt fra toppen av Regjeringskvartalet, på Slottet, i Holmenkollen og inne i trange oljetanker.

Året gjennom er de å finne på offentlige og private byggeplasser over store deler av Østlandet, hvor de sørger for å sette opp stillaser slik at entreprenørene får gjort jobben sin på en trygg og effektiv måte.

Sammen med fire andre kolleger i Byggesystemer Oslo har de nylig bestått fagprøven i stillasfaget, som består av en teorieksamen på fem timer og en fem dagers praktisk prøve med planlegging, beregninger og bygging av fire ulike stillastyper.

NB! Etter at denne artikkelen ble publisert i Byggeindustrien nr 6-2021 ble det kjent at Renta har kjøpt opp alle aksjene i Byggesystemer, med overtakelse i slutten av april i år.

Omfattende fagprøve
Byggeindustrien møtte stillasbyggerne på Byggesystemers avdeling på Vinterbro samme dag som de avsluttet den praktiske prøven i midten av mars, og ventet på dommen av sensorene Geir Gule og Dariusz Boroliec i prøvenemda for stillasfaget.

– De har løst oppgavene på en utmerket måte, og alle har bestått med glans. Dette er en omfattende fagprøve, både når det gjelder teoridelen og den praktiske prøven, hvor de har bygget rullestillas, murerstillas, et frittstående stillastårn og en plattform, sier Gule til Byggeindustrien.

Han har selv 40 års fartstid fra bransjen og er daglig leder og medeier i Christiania Stillas. Han er også styreleder i KIS, Korrosjons, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening og SEF, Stillasentreprenørenes Forening.

For å gå opp til fagprøve som privatist må man ha minst 60 måneders praksis. Det er bedriften selv som har tatt initiativ til at syv av deres stillasmontører skulle ta fagbrev.

– Vi har medarbeidere fra Norge, Polen, Bulgaria og Bosnia som alle har fartstid fra 7 til 25 år som stillasmontører. De har relevante kurs i stillasbygging, bruk av fallsikring og kameratredning, men fagbrevet har manglet. Det siste året har vi derfor hatt fokus på å få våre ansatte med lang erfaring til å ta fagbrev, sier daglig leder Stein Skjetne i Byggesystemer Oslo.

– Undervurdert fag
Byggesystemer er en av landets største stillasentreprenører og har 160 ansatte fordelt på ni avdelinger på landsbasis. Skjetne opplyser at fagkunnskap står sentralt i konsernet, som har tre ansatte med mesterbrev og 19 med fagbrev. I juni og august skal ytterligere 16 ansatte opp til fagprøve.

– Stillasmontørfaget har vært undervurdert i lang tid, og stillasmontørene er ofte en glemt gruppe. Men den jobben de gjør er utrolig viktig, ikke minst for våre oppdragsgivere – entreprenørene – slik at de kan jobbe trygt på byggeplassene, sier han.

Han mener at jo flere man greier å skolere, vil statusen øke både eksternt og internt for denne yrkesgruppen.

– Vi er veldig stolte over at «gamlegutta» setter seg på skolebenken og har gjennomført fagbrevet på en så god måte, sier Skjetne.

Også Geir Gule peker på at det monner når man får skolert så mange stillasmontører samtidig.

– Jo flere fagarbeidere vi har, jo høyere anseelse vil det være for faget. Det gjelder både for den enkelte medarbeider, men det vil også soleklart være med på å løfte bransjen, sier han.

Gule forteller at bransjeforeningen lager et eget rekrutteringsopplegg for unge lærlinger, men at det også er et mål å få enda flere ufaglærte med lang fartstid til å ta fagbrev ved å gå opp som privatister.

Fra sveiser til stillasbygger
Begajet Karic har bakgrunn som sveiser i hjemlandet Bosnia og har 25 års erfaring med stillasbygging. Han har bodd i Norge siden 1992 og er norsk statsborger.

Mariusz Frydrych og Piotr Radzik har også lang erfaring fra bransjen. De bor i Norge, men pendler til Polen i faste turnuser. De tre jobber som formenn og selvstendig bas i Byggesystemer Oslo.

– Det er en veldig selvstendig jobb med stor variasjon, og hvor vi reiser mye rundt. Man får en god følelse av å være sin egen sjef når man laster utstyret opp på lastebilen og kjører til neste oppdrag, sier Karic.

Han innrømmer imidlertid at han var litt negativ i starten da han ble spurt av sjefen om han ville ta fagbrev.

– Jeg så ikke helt poenget siden vi vet hvordan jobben skal gjøres. Dessuten er det lenge siden jeg har sittet på skolebenken og var litt spent på hvordan det ville bli å skulle lære noe nytt etter så mange år, sier han.

Imidlertid er både han og kollegene svært godt fornøyd med at de nå har fått den formelle kompetansen som fagbrevet gir.

– Vi har jo også lært en del nytt og skaffet oss mer teoretisk kunnskap som er nyttig, blant annet om utregninger, sier Mariusz Frydrych – og fremhever det gode arbeidsmiljøet.

– Ingen prosjekter er like, og det er mange spennende oppdrag. Det er en fysisk krevende jobb, men samtidig holder vi oss i god form, sier han.

– Er det noen spesielle oppdrag dere vil fremheve?

– For en del år siden bygde vi stillas på Bygdøy Kongsgård i forbindelse med en stor rehab-jobb. Der var dronning Sonja flere ganger på besøk og inspiserte, og hun var veldig interessert i det vi holdt på med, sier han.

Store endringer i bransjen
Både Geir Gule og Stein Skjetne peker på at det har skjedd store endringer i stillasbransjen – til det bedre:

– Før var det slik at nærmest hvem som helst kunne sette opp et stillas, og det var ikke krav til formelle kvalifikasjoner. Det har heldigvis endret seg. Nå vil jeg anslå at nærmere 90 prosent i proffmarkedet bruker stillasbyggere, noe som er svært viktig ikke minst for sikkerheten til oppdragsgiverne.

Gule peker på at det er mange fallulykker i byggebransjen, men at det sjelden er stillasmontørene som er innblandet.

– Det er som regel de som bruker stillaset som faller ned, enten på grunn av feil bruk, eller at de har satt opp stillaset selv og ikke gjort det på riktig måte, mener han.

De peker også på at bransjen har vært og er dominert av mye ufaglært østeuropeisk arbeidskraft, og at pandemien har vist at det er sårbart på grunn av innreiserestriksjonene.

– Nå som arbeidsledigheten er så høy hadde vi håpet at flere kunne søke seg til vår bransje, men da må NAV komme på banen og bidra med lønnstilskudd og introduksjonskurs slik at flere kan komme i arbeid. Her vil det være mer enn nok å gjøre også i tiden fremover, sier Gule.

Stein Skjetne mener at økt innsats for å få flere ufaglærte til å ta fagbrev vil være gunstig for hele byggebransjen.

– Hvis vi vil at andre skal ta oss på alvor, må vi ta oss selv på alvor. Og det gjør vi ved å skolere våre egne ansatte. Det gjelder ikke bare stillasfaget, men i ellers i hele næringen. På den måten kan vi bygge renomme og status til faget og yrket, avslutter han.