Bedre fra Byggma

Både omsetning og resultat hadde en fin utvikling i Byggma-konsernet i årets første kvartal.

Konsernet oppnådde et resultat før skatt i første kvartal 2017 på 16,3 millioner kroner mot 8,0 millioner kroner i samme periode i 2016. I første kvartal 2017 ble driftsresultatet 18,2 millioner kroner mot 11,1 millioner kroner i samme periode i 2016.

Utviklingen i driftsresultat i første kvartal 2017 er positiv i Huntonit, Forestia og Masonite Beams, mens øvrige segmenter har lavere driftsresultat sammenlignet med første kvartal i fjor, skriver Byggma i en børsmelding.

Byggmakonsernets salgsinntekter i første kvartal 2017 ble 416,4 millioner kroner, som er 29,6 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i 2016. Huntonit, Forestia, Uldal og Masonite Beams hadde høyere salgsinntekter i kvartalet, sammenlignet med 2016, mens Belysning hadde noe lavere salg enn 2016.I 2016 var påsken i første kvartal, mens den i 2017 kommer i andre kvartal.

«Det er fortsatt knyttet usikkerhet til markedsutviklingen grunnet den økonomiske situasjonen i Europa og i Norge og Norden for øvrig», skriver styret i meldingen.

«Styret forventer at aktivitetsnivået i det norske og svenske nybyggmarkedet og ROT-markedet i 2017, vil være på dagens nivå. En varig svekkelse av oljeprisen vil svekke norsk økonomi. En slik utvikling vil kunne medføre redusert aktivitet i det norske byggevaremarkedet. En eventuell lemping på egenkapitalkrav og byggeforskrifter vil ha positiv effekt på igangsettingen av nye boenheter i Norge», legger de til.