Bankkunder kan kreve tilbake milliardbeløp

Bankklagenemnda gir kunder som har tapt store beløp på såkalte strukturerte produkter, medhold i krav mot DnB NOR

- DnB NORs salg av to lånefinansierte strukturerte spareprodukter har vært i strid med god forretningsskikk, heter det i en uttalelse fra Bankklagenemnda tirsdag.

Formelt gjelder uttalelsen en enkelt klage på to produkter, men saken er prinsipiell, og har betydning for en stor del av de titusenvis av kunder som har kjøpt slik produkter.

- Må rydde opp
Norske bankkunder har de siste årene lånt 38 milliarder kroner til kjøp av strukturerte produkter, og de samlede tapene er beregnet til 14 milliarder kroner.

Direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet sier at bankene nå må rydde opp og betale tilbake. Produktet var ikke godt nok og skulle ikke vært solgt.

- Kunden skal holdes skadesløs, sier Forbrukerrådets direktør.

Uttalelsen fra Bankklagenemnda er gjort mot de medlemmene i nemnda som representerer bankene. De mener bankene har opptrådt i samsvar med god bankskikk.

Kritikk fra økonomer
De to strukturerte produktene som Bankklagenemnda har vurdert, ble utstedt av DnB NOR høsten 2000 og hadde endelig oppgjør i november 2006.

En kunde klaget på oppgjøret, og hevdet at markedsføringen av produktene - og spesielt ett lånebasert tilbud - var systematisk skjev i forhold til realitetene.

Flere økonomer har rettet meget hard kritikk mot de strukturerte produktene.

Under behandlingen av klagen har Bankklagenemnda innhentet en vurdering fra professor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han konkluderte med at produktene inneholdt store skjulte kostnader og høy risiko. Produktene var så dårlige at ingen kunne regne med å tjene penger på dem, konkluderte Johnsen.

Ikke overrasket
Professor Petter Bjerksund ved NHH har også foretatt vurderinger av strukturerte produkter, og er enig i konklusjonene til sin kollega.

- Disse produktene framstår som kompliserte og uoversiktlige. De er sammensatt på en måte som gjør at kunden tror han får i pose og sekk, aksjeavkastning hvis det går bra og pengene tilbake hvis det går dårlig. Men det er ikke mulig å få det beste av to verdener, sier Bjerksund til NTB.

Han er ikke overrasket over konklusjonen til Bankklagenemnda.

- Jeg ville blitt mer overrasket hvis nemnda hadde gitt banken medhold, sier Bjerksund.