Bane NORs Gorm Frimannslund forsvarer avlysning av store kontrakter, men sier de vurderer å sette i gang vedlikeholds- og fornyelsesoppdrag under koronakrisen.

Bane NOR vurderer opptrapping av vedlikeholdsoppgaver - forsvarer avlysning av store jernbanekontrakter

Bane NOR har fått kraftig kritikk for å avlyse to store jernbanekonkurranser, men konsernsjef Gorm Frimannslund mener noe annet ville vært uforsvarlig. Samtidig vurderer Bane NOR nå oppdrag som kan holde aktiviteten oppe i bransjen.

– Bane NOR ser på muligheten for å trappe opp forebyggende vedlikehold, fornyelse og programpakke sikkerhet og miljø. Under normale omstendigheter vil det være mulig å sette i gang noe mer arbeid på kort varsel, spesielt ulike tiltak innen sikkerhet og miljø og økt forebyggende vedlikehold, eksempelvis bruvedlikehold, skinnesliping og sporjustering. Velanvendte disponeringer innen fornyelse krever gjerne lenger planleggingshorisont, skriver konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund i en e-post til Byggeindustrien.

Kraftig kritikk fra rådgiverbransjen

Grete Aspelund er administrerende direktør i Sweco.

Bane NOR fikk tidligere denne uken kraftig kritikk for å ha avlyst totalentreprisen på Tangenvika jernbanebru og den nye rådgiverkontrakten for Kleverud-Åkersvika på Dovrebanen.

Administrerende direktør i Sweco, Grete Aspelund sa Bane NORs beslutning var en type adferd som lå på toppen av hennes risikoliste.

– I min bok er det sånn at vi må være sikre på at det offentlige står for sine prosjekter i en krevende tid. Slakker de ned og stenger butikken nå, så er vår bransje i umiddelbart store problemer. Det handler ikke bare om oss i Sweco, men også alle andre i byggenæringen, sa Grete Aspelund som anslo at Sweco hadde brukt mellom 500 og 1.000 timer på tilbudet til Bane NOR.

Rambøll Norge, som også leverte tilbud på rådgiverkontrakten, stiller seg i dag bak Bane NOR-kritikken til Grete Aspelund.

– Vi synes Grete Aspelund har satt fingeren på en viktig samfunnsutfordring. Også RIF har tatt tak i dette, noe Rambøll støtter, skriver selskapet i en mail til Byggeindustrien.

Uforsvarlig, mener Bane NOR

Gorm Frimannslund mener det ville vært uforsvarlig å gjennomføre konkurransene slik situasjonen er nå og sier årsaken til avlysningene er koronautbruddet.

– Bane NOR har seks store milliardprosjekt i gang og mange mellomstore og små prosjekter. Det har aldri tidligere vært så mange store jernbaneprosjekt i full drift. Det er åpenbart at fremdriften i mange prosjekt ikke vil bli som forutsatt i 2020 og samlede kostnader for ferdigstillelse av prosjektene vil også bli høyere som en konsekvens. Det er mottatt flere Force Majeur varsler fra underleverandører. I en slik usikker situasjon så ville det vært uforsvarlig av Bane NOR å gjennomføre en ny stor anskaffelse for et prosjekt som ikke er startet, før en har en oversikt over både de praktiske og økonomiske konsekvensene, skriver Frimannsland i mailen.

Vil lyse ut nye kontrakter

Han legger til at de ønsker å opprettholde så normal fremdrift som mulig på de igangsatte prosjektene i porteføljen.

– For de prosjektene der det er satt i gang arbeid, ønsker vi å sikre fremdrift med mest mulig normal drift. På blant annet Drammen - Kobbervikdalen har vi kun satt cirka halvparten av kontraktene. Her vil anskaffelsene fortsette som planlagt. Tilsvarende situasjon har vi i Moss og Bergen og på en rekke fornyelsesprosjekter. Vi har også en stor rådgiverkontrakt for prosjektet Ny tunell gjennom Oslo (NTO) på trappene som går som planlagt, opplyser han. 

Bane NOR har utover disse to avlysningene ingen intensjon om å stoppe opp, forsikrer Bane NOR-sjefen.

– Det pågår arbeider for fullt i mange store og små prosjekter, og vi er dypt imponert over våre entreprenører og leverandører som nå jobber veldig godt med å sikre fremdrift i prosjektene. Men når vi ikke helt vet konsekvensene av koronaepidemien, har vi valgt å vente med å starte et nytt stort prosjekt. Med et budsjettansvar for den totale prosjektporteføljen er det ansvarlige å gjøre, inntil vi får mer oversikt, skriver Frimannslund.