Torsdag startet Statens vegvesen og Skanska anleggsarbeidet på ny E16 fra Olum til Åshøgda. Prosjektleder Ole-Petter Jensen i Skanska og byggeleder Pål Steinar Karlsen i Statens vegvesen skal samarbeide tett i byggeperioden for ny E16 i Jevnaker kommune. Anlegget startet opp med et strengt smittevernregime. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Vegvesenet øker takten for å få nye prosjekter ut i markedet

Statens vegvesen jobber nå for å øke takten med å få nye prosjekter ut i markedet. I tillegg skal den høye aktiviteten holdes i gang gjennom koronapandemien så langt det er forsvarlig.

Ingrid Dahl Hovland. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

- Vi har arbeidet med dette hele den siste uka. Vi har klargjort prosjekter og tiltak for konkurranser, som nå skal ut på markedet så raskt som mulig. I tillegg satser vi på å øke viktige vedlikeholdstiltak fremover. Fokuset er satt på viktige tiltak med høy nytte for trafikantene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Statens vegvesen melder at de ønsker å ta sitt ansvar som landets største byggherre med å gjøre sitt for å holde aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen oppe.

Flere kontrakter kommer
- Vi har klare oversikter som omfatter både asfalt, utbyggingsaktivitet og drift- og vedlikeholdsoppgaver med tanke på konkurranser som kan skape økt aktivitet i markedet fremover. Mange av disse kan settes i gang raskt. Dette gjelder både store og mindre prosjekter og tiltak, sier Hovland.

Innen drift og vedlikehold, som for eksempel asfalt, skal det være relativt enkelt å øke volumet og hvor det er stort behov for tiltak.

– Bygg og anlegg er en bransje som sysselsetter over 300.000. Vi vet at det er store behov for å gjøre tiltak på veinettet vårt. Derfor er det viktig for oss å synliggjøre det behovet og kommende oppdrag så raskt som mulig, sier hun.

Omfattende aktivitet
Vegvesenet peker på at de har planlagt et høyt utbyggingsnivå i 2020. 55 kontrakter til en samlet verdi på 35,7 milliarder kroner skal ut. Flere av disse vil nå bli forsert.

Innenfor vedlikehold og drift av riksveinettet har Vegvesenet budsjetter på 6,4 milliarder kroner. Her vil også prosjekter og tiltak bli iverksatt raskere.

- Statens vegvesen er også rammet av koronapandemien, men anleggsarbeider fortsetter i de aller fleste utbyggingsprosjektene, så lenge det er forsvarlig. Kun et fåtall av Vegvesenets prosjekter er direkte berørt av koronasmitten utover innføring av forebyggende smitteverntiltak, heter det i meldingen fra etaten.

- Så langt er det lite som tyder på at vårt arbeid og framdrift vil bli rammet av den pågående pandemien. Vi må likevel ta noen forbehold i enkeltsaker fremover, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.