Bane NOR avlyser flere konkurranser på Dovrebanen, blant annet Tangenvika bru. Illustrasjon: Bane NOR

Bane NOR avlyser konkurransen om Tangenvika jernbanebru og rådgiverkontrakt for Kleverud-Åkersvika

På grunn av de ekstraordinære tiltakene i hele Europa som følge av korona-epidemien, har Bane NOR valgt å avlyse konkurransene om bygging av Tangenvika jernbanebru og ny rådgiverkontrakt for prosjektet Kleverud-Åkersvika på InterCity-strekningen Dovrebanen.

Det melder Bane NOR i på sin internettside mandag kveld. Det opplyses at hovedfokus for Bane NORs portefølje av igangsatte prosjekter er å opprettholde normal og sikker drift så lenge som mulig i samarbeid med rådgivere, entreprenører og leverandører.

– Bane NOR har som en stor statlig byggherre et ansvar for å bidra til den nasjonale målsetningen om å redusere smitte, samtidig som vi skal opprettholde aktiviteten i prosjektene så langt det lar seg gjøre. Gjennom å holde aktivitetsnivået i påbegynte prosjekter oppe, bidrar vi til å holde samfunnet i gang. Entreprenørene jobber godt og vi er i god dialog for å komme gjennom denne krisen sammen, slik at de sikrer trygge arbeidsplasser også etter at korona-epidemien er over, sier Stine Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR.

På grunn av de ekstraordinære tiltakene har Bane NOR likevel vært nødt til å avlyse konkurransen som gjelder entreprise KS-2 Tangenvika jernbanebru og KSÅ-5 Rådgiverkontrakt.

– En beslutning om ny utlysning av konkurransen, vil tidligst kunne foreligge etter at det er etablert kunnskap om de konsekvenser denne ekstraordinære situasjonen får for Bane NORs prosjektportefølje. Vi er svært lei oss for denne situasjonen og ønsker alle interessenter velkommen tilbake i våre prosjekter når situasjonen tillater det, uttaler Undrum.

Den kommende utlysningen av konkurransen om bygging av KS-1 Hestnestunnelen utsettes også av samme grunn.

Bane NOR fastslår at den overordnede nasjonale målsetningen om å bidra til å redusere smitte til enhver tid Bane NORs førsteprioritet.

«Det vil blir gjort løpende vurderinger av hvilke anskaffelsesprosesser som skal ferdigstilles, settes på vent eller avlyses», opplyser Bane NOR.