Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen oppfordrer bransjen til å være mer tillitsbaserte nå i en krevende korona-tid. Arkivfoto.

Statsbygg-sjefen vil ikke stoppe prosjekter: - Nå må vi jobbe sammen for å holde aktiviteten oppe

Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen vil planlegge nye prosjekter og ha nye konkurranser ut i markedet for å holde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarkedet. – Stopper det helt opp nå, blir konsekvensene ødeleggende for bransjen.

Harald V. Nikolaisen er selv satt i korona-karantene etter å ha vært på utenlandsreiser i risikoområder, men Statsbygg-sjefen er både symptomfri og snart ferdig med karanteneperioden.

Fra hjemmekontoret i hovedstaden oppfordrer han hele bransjen til å finne nye måter å jobbe sammen på i en krevende tid.

Han advarer mot å grave skyttergraver og kun følge risiko- og kontraktsporet for å sikre egne interesser.

– Vi skal holde på kontraktsposisjonen vår, men nå må vi snakke sammen og finne gode løsninger som alle kan leve med. De økonomiske konsekvensene for næringen blir kjempestore dersom vi ikke klarer å holde produksjon og aktivitet oppe nå. I Statsbygg vil vi gjøre det vi kan for å få ut nye prosjekter og kontrakter i markedet, sier Harald V. Nikolaisen til Byggeindustrien.

Må ivareta liv og helse

Men Statsbygg-sjefen understreker at de må ivareta gode rutiner for smittevern og sikre HMS for de ansatte.

– Dette er tiden for å teste ut alternative gjennomføringsmodeller, og vi er helt nødt til å bli mer tillitsbaserte enn denne bransjen har hatt tradisjon for å være. Noe reduksjon i produksjonen vil det naturlig nok bli for å kunne ivareta liv og helse, men klarer vi å holde hjulene i gang så kan vi unngå at konskevensene blir større enn nødvendig. Stopper alt opp nå, blir det tungt å dra i gang igjen når ting normaliserer seg, advarer Nikolaisen.

Tid for mindre prosjekter

Han sier Statsbygg også vil forsøke å børste støv av små prosjekter som kan gi oppdrag til mindre aktører i bransjen. Det oppfordrer han også andre byggherrer til å gjøre.

– Nå må byggherrer som Statsbygg, Bane NOR og Vegvesenet ta ansvar og vifte skuffene sine tomme for oppgaver som er mindre kompliserte og har mindre risiko – både økonomisk og helsemessig. Det er lettere å holde god smittekontroll på et lite prosjekt sammenlignet med et stort et, sier Nikolaisen.

– Bane NOR har fått kraftig kritikk fra rådgiverbransjen for å kansellere en stor rådgiver- og utbyggingskontrakt på Intercity i kjølvannet av korona-krisen, det du varsler nå er det motsatte?

– Jeg vet ikke nok om hvorfor Bane NOR avlyste disse konkurransene, og ønsker ikke kommentere den saken konkret. Det kan være en rekke årsaker til at de har stoppet opp konkurransene, men fra vår side vil vi i alle fall gjøre det vi kan for å holde prosjekter i gang. Men det er opplagt at også vi i Statsbygg vil komme i situasjoner der vi må stenge ned aktivitet på grunn av smittefare, sier Nikolaisen.

- Hva med prosjekter som Regjeringskvartalet? Der jobber dere under et svært strengt sikkerhetsregime med folk som sluses inn i sikrede lokaler. Vil dere lempe på sikkerhetskrav i denne perioden og la folk jobbe fra andre steder?

– Nei, sikkerhetskravene for Regjeringskvartalet reverserer vi ikke. Men i dagens situasjon er det mulig å omfordele litt på oppgaver og jobbe med andre ting for å unngå at ting stopper opp. Vi må være smarte og omdisponere folk for å unngå at ting stopper når enkeltpersoner er hjemme med barn, blir syke eller kommer i karantene, sier Nikolaisen.

En tid for planlegging

Han sier unntakstilstanden landet er inne i nå, gir muligheter til å sette et høyere gir på å planlegge nye prosjekter.

– Da kan vi komme raskere i gang i den andre enden av krisen. Og så må vi bruke denne tiden til å lempe litt på krav og være fleksible i både byggherreleddet og på leverandørsiden. Nå får vi virkelig mulighet til å øve på samhandling, og selv om mye tid nå går til krisehåndtering må vi evne å se ting i et langsiktig perspektiv også, sier Nikolaisen.