- Vi må se på alle muligheter som kan bidra til å holde aktiviteten oppe i en vanskelig situasjon, sier Jon Sandnes.

- Må få en nasjonal dugnad for å holde hjulene i gang - skal presentere virkemidler for regjeringen og Stortinget

Onsdag inviterte BNL flere aktører fra entreprenørbransjen samt offentlige og private byggherrer for å diskutere hvilke virkemidler som blir avgjørende for å holde aktiviteten i næringen i gang. Nå skal man jobbe videre med disse forslagene og presentere dem for Stortinget og regjeringen tidlig i neste uke.

– Norge er nå i likhet med andre land rundt om i verden i en krisesituasjon, og det er nå en nasjonal dugnad for å bidra til at man får en hastighet på smittespredningen som kan håndteres av helsevesenet. De iverksatte tiltakene for å dempe smittefaren synliggjorde raskt en likviditetskrise i næringslivet, også i byggenæringen. Vi har nå fått en krisepakke på plass, som forhåpentligvis i slutten av uken vil tre i kraft og gi virksomhetene en bedre likviditet, sier , sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL til Byggeindustrien.

Samtidig mener han det viktig å huske på at byggenæringen, som landets største distriktsnæring, har en samfunnsoppgave for å holde hjulene i gang.

- Vi produserte for over 600 milliarder kroner i fjor, og det å dra produksjonen for mye ned vil ha enorme ringvirkninger for samfunnet. Vi i BNL har derfor nå vært i kontakt med offentlige og private byggherrer, sammen med de store entreprenørene og eiendomsbesitterne, og hadde onsdag et felles møte for å diskutere situasjonen. Vi ønsker å bidra med en nasjonal dugnad fordi vi nå ser det er helt avgjørende å holde hjulene i gang i en tid der uforutsigbarheten og utfordringene er store for hele verdikjeden, sier han med en klar oppfordring:

- Det er nå ekstremt viktig at aktørene i næringen kommer sammen for å løfte i flokk. Vi kan nå ikke komme i en situasjon der man bruker kontraktene og tar alle inn i en svarte-per-situasjon.

BNL-sjefen vil i tiden fremover jobbe hardt for å få næringens aktører til å jobbe sammen og han oppfordrer hele verdikjeden til å opprettholde en god dialog rundt hvordan dette nå skal gjøres.

– Det er satt ned en arbeidsgruppe som er godt representert fra ulike aktører som på kort tid skal komme med et sett virkemidler vi skal gå til myndighetene med. Her ønsker vi å presentere hva vi selv skal og kan gjøre, og vi vil spille inn forslag til hvilke tiltak som bør iverksettes for å holde hjulene i gang. Vi må se på alle muligheter som kan bidra til å holde aktiviteten oppe i en vanskelig situasjon, understreker han.