Samferdselsminister Jon Georg Dale var en av gjestene som fikk overvære gjennomslaget i Nordens lengste jernbanetunnel i høst. Nå viser det seg at gigantprosjektet sprekker på både tid og penger. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Bane NOR opplyste samferdselsministeren om milliardsprekk ni dager etter at han hadde forsikret Stortinget om at rammene holdt

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier han ble opplyst om Follobane-sprekken 17. januar av Bane NOR. Bare ni dager før hadde han infomert Stortinget om at det ikke var grunn til å tro at prosjektet ville ha behov for økte rammer.

- Kostnadsrammen er på 26,3 milliarder og den gjelder fortsatt. Dersom det skulle bli behov for noe annet, vil naturligvis Stortinget bli forelagt det i tråd med vanlig praksis. Jeg har ikke grunnlag for å tro på nåværende tidspunkt at Stortinget må bevilge mer penger. Tidsplanen for åpning i desember 2021 ligger også fast, sa Jon Georg Dale (Frp) i Stortingets spørretime 8. januar.

Slik gikk det ikke.

24. januar, dagen etter et ekstraordinært styremøte i Bane NOR, inviterte Bane NOR og Follobane-prosjektet til pressekonferanse der de offentliggjorde at prosjektet måtte be om ett år ekstra byggetid og 2,2 milliarder kroner fra Stortinget for å få fullført Follobanen.

Fikk beskjed ni dager etter spørretime-spørsmål

Til Byggeindustrien opplyser nå Jon Georg Dale at han først fikk opplysninger om sprekken ni dager etter at han svarte i Stortinget at prosjektet var på plan både tids- og kostnadsmessig.

- Jeg ble informert av Bane NOR torsdag 17. januar om at administrasjonen ville anbefale styret i foretaket å stille seg bak en forespørsel til Jernbanedirektoratet om ett år lenger utbyggingstid, samt en større økning i styrings- og kostnadsrammen, skriver Jon Georg Dale i en e-post til Byggeindustrien.

- Helt uten styring og kontroll

Opposisjonen, og særlig Arbeiderpartiet, har vært svært kritiske til hvordan Follobane-prosjektet blir ledet.

– Follobanen er en illustrasjon på oppsplitting og ansvarspulverisering i dagens dårlig styrte jernbanesektor, sa Støre i Aftenposten og la til at prosjektet er helt uten styring og kontroll.

På spørsmål om samferdselsministeren har tillit til hvordan gigantprosjektet blir ledet, svarer Jon Georg Dale slik:

- Det er svært uheldig når det oppstår komplikasjoner i store og viktige utbyggingsprosjekter. Jeg forventer god framdrift og god styring av alle samferdselsprosjekt der staten bevilger midler. Samtidig er det slik at ved krevende infrastrukturprosjekt som Follobanen, er det vanskelig for både meg og andre aktørar å kunne gi noen garanti for at uhell eller uønskede hendelser ikke vil skje. Mitt fokus er derfor å styre skikkelig og være tydelig overfor Bane NOR på at jeg har klare forventninger til prosjektet. Styret i Bane NOR har ansvaret for at prosjektet blir ledet på en god måte og at tiltak blir satt i verk når uventende omstendigheter oppstår, svarer Dale.

PS. Tirsdag ble det kjent at Bane NOR, som er dømt for å brutt anskaffelsesreglene da de kontraherte Condotte på Innføring Oslo S-kontrakten, anker Follobane-saken til Høyesterett.