Foto: Hans O. Torgersen/Aftenposten (dronefoto)

Bane NOR anker Follobanesaken til Høyesterett

Bane NOR bekrefter overfor Byggeindustrien at de anker dommen fra Borgarting lagmannsrett, der Skanska ble tilkjent 275,4 millioner kroner i positiv kontraktsinteresse, til Høyesterett.

– Bane NOR har besluttet å anke dommen fra Lagmannsretten i «Skanska-saken» til Høyesterett. Vi ønsker å anke på bakgrunn av rettsanvendelsen ved ansvarsgrunnlaget i dommen, samt for utmålingen av erstatning. Anken er sendt og det er nå opp til rettsvesenet å gjøre videre vurderinger, skriver kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland i Follobaneprosjektet i en e-post til Byggeindustrien.

Ankefristen går ut i dag, 29. januar.

– Vi tar anken til etterretning. Ut over det har vi ingen andre kommentarer før dommen er rettskraftig, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge.

 Har kostet samfunnet svært store beløp
Advokat Morten Goller fra Wiersholm, som har ført saken for Skanska, ble kjent med anken gjennom media.

- Vi har så langt ikke mottatt anken fra Bane NOR, bare lest på bygg.no at de har besluttet å anke, og har dermed foreløpig ikke noe konkret grunnlag for å kommentere saken. Uansett har det nå gått mer enn tre år siden vi, forut for kontraktsinngåelsen, påpekte at Condotte ikke burde få kontrakten da selskapet lå an til å gå konkurs og manglet helt sentral kompetanse for å utføre arbeidene, og heller ikke lovlig kunne tildeles kontrakten da tilbudet inneholdt vesentlige avvik. Bane NORs valg om å ignorere dette har som kjent kostet samfunnet svært store beløp, og har ledet til en betydelig forsinkelse av Follobanen. Vi hadde håpet å kunne sette sluttstrek nå, men tar fatt på anketilsvaret så snart anken er mottatt, skriver Goller i en kommentar til Byggeindustrien.

– Brudd på anskaffelsesregelverket

I mars 2017 ble Bane NOR dømt i Oslo tingrett til å betale Skanska 305 millioner kroner for brudd på anskaffelsesregelverket etter at italienske Condotte ble tildelt kontrakten EPC Civil Oslo S i Follobane-prosjektet. Skanska mener Condotte skulle vært avvist fra konkurransen, og at de dermed hadde ligget an til å vinne kontrakten og kunne forventet en fortjeneste på oppdraget som skulle blitt utført, såkalt positiv kontraktsinteresse. Skanska vant frem med sitt synspunkt, men denne dommen ble anket av Bane NOR til lagmannsretten. Her vant også Skanska frem med sine synspunkter, og Bane NOR ble dømt til å betale Skanska 272,8 millioner kroner i erstatning i ankesaken. Nå har Bane NOR bestemt seg for å prøve saken inn for Høyesterett.

Kastet ut Condotte
Som kjent ble Condotte i januar i fjor kastet ut av Bane NOR på grunn av store økonomiske problemer. I forrige uke gikk Bane NOR ut og anbefalte ett år lengre utbyggingstid og økt kostnadsramme for Follobaneprosjektet - med bakgrunn i Condotte-utkastelsen. Bane NOR har bedt om at kostnadsrammen økes i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett med 7,7 prosent prosent fra 28,5 milliarder til 30,7 milliarder kroner for å ferdigstille Follobanen.

Summen på 28,5 milliarder tilsvarer kostnadsramme på 26,3 milliarder som ble bevilget av Stortinget i 2014, ifølge Bane NOR.

Åpningen flyttes fra desember 2021 til desember 2022.