Arbeidene med grunnforsterkning skal skje i Moss sentrum. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.
Arbeidene med grunnforsterkning skal skje i Moss sentrum. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Bane Nor lyser ut entreprise for grunnforsterkning i Moss

Bane Nor har kunngjort en entreprise for grunnforsterkningsdelen av områdestabilitetstiltakene i Moss sentrum.

Entreprisen for grunnforstrekning på jernbaneutbyggingen i Moss sentrum inneholder blant annet alle jet- og kalksementpeler som inngår i områdestabilitetstiltakene.

– Før vi kan begynne å bygge sentrumskulvert og jernbanestasjon, må vi oppnå tilfredsstillende områdestabilitet. Derfor er dette er en viktig entreprise å få landet. Den legger på mange måter grunnlaget for det videre arbeidet i sentrum, sier prosjektsjef Eirik Harding Hansen i en pressemelding.

– Vi har brukt høsten til å jobbe ut konkurransegrunnlaget. Kontrakten er spesialtilpasset situasjonen i Moss, og sikkerhet vil styre gjennomføringen av arbeidene. Planlagt fremdrift og kompensasjonsformat er unikt, og legger til rette for at entreprenøren skal sette sikkerhet foran fremdrift, forteller Bane Nors prosjektsjef, Eirik Harding Hansen.

Kontrakten inneholder flere store opsjoner på videre arbeid med grunnforsterkning for hovedarbeidene i Kransen, stasjonsområdet og Kleberget, samt en planlagt støttevegg i Fjordveien.

– Frist for å søke om prekvalifisering er satt til 30. desember 2022. Bane NOR vil deretter evaluere de innkomne søknadene, de beste leverandørene pre-kvalifiseres. De prekvalifiserte vil i løpet av januar inviteres til å levere tilbud, skriver Bane Nor som tar sikte på å tildele kontrakt i mai/juni 2023.

De antar at arbeidene vil starte i løpet av sommeren 2023.

Bane Nor har hatt store utfordringer med dobbeltspor-prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. De satte bremsene på i jernabneprosjektet i februar 2021, etter at det gjennom 2020 ble tatt flere nye prøver som avdekket langt mer kvikkleire enn det prosjektet var klar over. Det har ført til utsettelser og store kostnadsøkninger i jernbaneutbyggingen i Moss.