Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bane NOR har funnet prosjekter for 300 millioner kroner

I et forslag til en felles krisepakke for byggenæringen, har Bane NOR funnet nye prosjekter for til sammen 300 millioner. De slår samtidig fast at det ikke blir flere konkurranseavlysninger.

Det kommer frem i en artikkel Bane NOR har lagt ut på sine nettsider.

Byggherren har identifisert muligheter for å trappe opp anskaffelser innen forebyggende vedlikehold og fornyelse for om lag 200 millioner og programpakke for sikkerhet og miljø for om lag 100 millioner.

Tiltak innen programpakke sikkerhet og miljø gjelder for eksempel sikring/sanering av planoverganger, rassikring, tunnelsikkerhet og miljøopprydding.

– Disse tiltakene vil ha god samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene vil være lokalisert landet rundt og dette reduserer risikoen for koronapåvirkning, skriver Bane NOR på sine nettsider.

Bør starte raskt

Tiltakene innen forebyggende vedlikehold og fornyelser som det kan økes produksjon på, omfatter for eksempel underbygningstiltak, sporbytter, sporjustering, bruvedlikehold og skinnesliping.

– Bane NOR har påpekt at arbeidene bør starte opp relativt raskt for å kunne være gjennomførbare i løpet av 2020, skriver Bane NOR.

Det felles innspillet fra en rekke av de aktørene i byggenæringen er oversendt Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og næringsdepartementet og partigruppene på Stortinget.

Avlyser ikke flere konkurranser

Bane NOR har fått kraftig kritikk for at de brukte korona-krisen som begrunnelse for å avlyse to store kontrakter på Intercity-prosjektet Kleverud-Sørli på Dovrebanen.

Nå understreker Bane NOR at de ikke har planer om å utsette øvrige konkurranser.

– Tilgang på arbeidskraft og stabiliteten i verdikjeden er usikker, små justeringer i framdriftsplaner kan få omfattende konsekvenser med hensyn til planlagt arbeid som omlegging av jernbanen i togfrie perioder. Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å anslå konkrete konsekvenser både hva gjelder framdriftsplaner og økonomiske konsekvenser. Vi har imidlertid, for å sikre robustheten til porteføljen, avlyst konkurransene på prosjektet Kleverud-Sørli. Bane NOR har ingen planer om å utsette øvrige anskaffelser, skriver Bane NOR.

Her kan du høre en podkast om hva Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen og Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen gjør for å holde hjulene i gang: