Tangenvika bru blir landets lengste jernbanebru når den er ferdig. Men når den bygges, er fortsatt uvisst. Totalentreprisen ble nylig avlyst. Illustrasjon: Bane NOR

Bane NOR avlyste to konkurranser på Dovrebanen - til nå er det brukt 600 millioner på prosjektet

Det er stor usikkerhet knyttet til fremdriften på Intercity-prosjektet Kleverud-Åkersvika mellom Hamar og Oslo etter at Bane NOR valgte å avlyse en stor rådgiverkontrakt og en totalentreprise på strekningen. Fram til og med 2019 var det brukt 597 millioner kroner på Kleverud-Åkersvika-prosjektet.

Bane NOR har fått kraftig kritikk fra både politisk hold og fra bransjen etter at de valgte å avlyse to store kontrakter på jernbaneutbyggingen Kleverud-Åkersvika.

Avlysningen kom bare få dager etter at regjeringen satte i verk strenge koronatiltak over hele landet for å bremse opp virusspredningen, og Bane NOR trakk frem viruset som begrunnelse for avlysningen.

Senere har Bane NOR-ledelsen nyansert bildet:

– Årsaken til avlysningen av kontraktene på Dovrebanen er pandemien. Det er riktig at det er et sammensatt bilde totalt sett, men korona-viruset ble dråpen som fikk det til å flyte over, og vi så ingen annen utvei enn å stanse opp, skriver konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund i dette innlegget på Bane NORs hjemmesider.

Det samme budskapet hadde han da han nylig snakket i Byggeindustriens podkast Byggeplassen.

Med avlysningene og strenge korona-tiltak er det nå knyttet stor usikkerhet til når utbyggingen av Intercity-prosjektet mellom Oslo og Hamar kan komme i gang.

Men taksameteret på prosjektet fortsetter å gå.

Tall Byggeindustrien har fått fra Bane NOR viser at de to prosjektene Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika ved utgangen av 2019 hadde påløpte kostnader på nesten 600 millioner kroner.

Stine Undrum er utbyggingsdirektør i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR

Ifølge Bane NOR utgjør ikke kostnadene som har kommet i 2020 store utslag i dette bildet.

– De faktiske påløpte kostnadene for Kleverud-Sørli er 374 millioner kroner, noe som er 38 millioner lavere enn prognostisert i statsbudsjettet. For Sørli-Åkersvika er påløpte kostnader 223 millioner kroner, noe som er 121 millioner lavere en prognostisert, opplyser utbyggingsdirektør i Bane NOR, Stine Undrum, til Byggeindustrien.

Setter opp brakkerigg denne uka

Senest i november i fjor inngikk Bane NOR en kontrakt med stavangerfirmaet Wexus Gruppen om å sette opp nøkkelferdig brakkerigg med kontorplasser for utbyggingsprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika på Tangen stasjon.

Arbeidet med riggen starter denne uken til tross for at både konkurransene for rådgiverkontrakten og totalentreprisen for Tangenvika bru er avlyst.

Riggen består av 62 moduler fordelt på 54 kontormoduler og åtte boligmoduler. Kontormodulen har tre etasjer.

Ifølge en pressemelding som ble sendt ut i november, vil kontormodulen ha resepsjon, møtelokaler og kantine i første etasje, mens det blir 67 kontorplasser, både i åpent landskap og i kontor, i andre og tredje etasje.

De åtte overnattingsmodulene ligger separat over to etasjer ved siden av kontormodulene.

Bane NOR: Utbyggingen er ikke avlyst

Bane NOR skriver i en mail til Byggeindustrien at utbyggingen ikke er skrinlagt selv om to sentrale konkurranser nå er avlyst, og sier at etableringen av riggen går som planlagt.

– Dobbeltsporutbyggingen på strekningen Kleverud-Åkersvika er ikke avlyst, men vi har avlyst to konkurranser på prosjektet inntil videre. Wexus Gruppen AS leverer riggen som planlagt, og i henhold til fremdriftsplanen starter monteringen denne uken. Riggen vil være prosjektets hovedkontor fra sommeren av. Arbeidet med tilkomstveien på Tangen går også som planlagt og i er i rute, opplyser Stine Undrum.

Riggen som nå settes opp skulle i første omgang bli arbeidsplassen for rundt 40 medarbeidere i Bane NOR, Kleverud-Sørli-Åkersvika.

Deretter skulle det være arbeidsstedet for totalt 60 medarbeidere når utbyggingsprosjektet kom skikkelig i gang, var beskjeden i november.

Nå er det uklart hvor mange som skal jobbe der.

Akkurat hvor mange som kommer til å sitte der er ikke endelig avklart. Vi jobber videre i prosjektet, men må avvente hvilke konsekvenser pandemien får før vi kan si noe mer. Riggen er som sagt prosjektets hovedkontor og alle som er tilknyttet prosjektet vil så langt som mulig sitte der, svarer Undrum. 

– Men enn så lenge er denne utbyggingen helt i det blå?

– Å si at denne utbyggingen er i det blå blir ikke riktig. Som vi har sagt tidligere må vi få mer kunnskap om konsekvensene etter den ekstraordinære situasjonen vi nå er i før vi kan si mer om veien videre. I tillegg er det viktig for oss å presisere at det verken er administrasjonen eller styret i Bane NOR som kan utsette prosjekter besluttet av Stortinget. Det er politiske beslutninger som må initieres og fattes av departement og Stortinget, svarer Stine Undrum.

Fikk kritikk fra bransjen

Grete Aspelund er administrerende direktør i Sweco.

Sweco-sjef Grete Aspelund var den første som kritiserte Bane NOR for avlysningene gjennom et intervju med Byggeindustrien. Hun anslo at Sweco hadde brukt mellom 500 og 1.000 timer med sin beste kompetanse på prosjektet. Det er arbeid selskapet ikke får kompensasjon for.

– I min bok er det sånn at vi må være sikre på at det offentlige står for sine prosjekter i en krevende tid. Slakker de ned og stenger butikken nå, så er vår bransje i umiddelbart store problemer. Det handler ikke bare om oss i Sweco, men også alle andre i byggenæringen, sa Grete Aspelund.

Senere har Aftenposten fulgt saken tett. Da de intervjuet samferdselspolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, om alysningen var han i likhet med Aspelund svært kritisk til Bane NORs avgjørelse.

Hoksrud sier at Norge i denne krisen må gå i gang med flere prosjekter, ikke sette bremsene på.

– Jeg forventer at Bane Nor rydder opp og at anbudet på dette oppdraget kommer, sa han til Aftenposten.