Jon Sandnes innledet under kommunikasjonssamlingen BAE-Næringen SAMMEN2020.Liv Kari Skudal HansteenHege Njå Bjørkmann, head of marketing and communications i Norconsult.

BAE-Næringen SAMMEN2020: - Nå starter selve jobben

Lederne i fellesprosjektet BAE-Næringen SAMMEN2020 har etablert fokusområdene for hva initiativet skal jobbe etter i tiden fremover – og nå skal de kommunikasjonsansvarlige i virksomhetene starte med implementeringen av selve budskapet i satsingen.

Da BAE-næringens nye initiativ SAMMEN2020 samlet topplederne i forrige uke, ble det satt fokus på bærekraft, viktigheten av å sikre trygge arbeidsplasser, og behovet for å gjøre næringen mer attraktiv for unge talenter. Torsdag samles de kommunikasjonsansvarlige i virksomhetene for å diskutere hvordan næringen kan nå ut med initiativene som ble presentert.

– Det er nå jobben skal starte - og her spiller dere en nøkkelrolle. Vi har allerede samlet mye viktig fakta rundt næringen, men skal vi vinne folks hjerter trenger vi mer enn dette - både for nå politikerne og befolkningen for øvrig. Dere sitter på denne kompetansen, uttalte BNL-sjef og leder for BAE-rådet Jon Sandnes i forbindelse med kommunikasjonssamlingen på BAE-Næringen SAMMEN2020.

- Vi er en viktig del av verdikjeden som skal bygge dette landet - og vår næring har et stort ansvar for at dette blir gjort på en bærekraftig måte. Dette er et budskap dere får et hovedansvar med å få ut. Vi oppfattes, også med rette, å være en del av problemet – og nettopp derfor skal vi også være en del av løsningen, sa Sandnes foran de rundt 40 kommunikasjonsansvarlige som representerer ulike virksomheter i satsingen.

– Må få troverdighet
– Vi må få en troverdighet på at vi skal ta ansvaret som er vårt – og da vil myndighetene spille på lag for å bygge de rammevilkårene vi trenger. Vi må ta oss selv i nakken – det er helt avgjørende for å få økt troverdighet. Nå skal vi bruke fakta og vår kompetanse til å bringe ut budskapet fra festtalene, legger Sandnes til.

Leder for marked og kommunikasjon i Norconsult, Hege Njå Bjørkmann ledet denne kommunikasjonssamlingen. Hun mener god og gjennomtenkt kommunikasjon vil spille en nøkkelrolle fremover i arbeidet med å synliggjøre alt det positive som skjer i bransjen, blant annet knyttet til bærekraft.

– Vi som næring er en stor del av problemet på klimakrisen, men dermed er vi også en svært viktig brikke i løsningen. På torsdagens samling er ambisjonen å definere hovedutfordringer, overordnede veivalg, kanaler, hovedbudskap og tiltak, sier hun.

– Klimasaken engasjerer
Njå Bjørkmann la torsdag frem tall fra Kantar som viste klimasakens betydning blant befolkningen – og hvordan denne har utviklet seg.

– Klimasaken får økende betydning for befolkningen – og er nå det folk er aller mest opptatt av. Folk forventer også at næringslivet og byggenæringen tar en aktiv rolle i dette arbeidet, legger Njå Bjørkmann til.

Torsdag startet arbeidet med å lage en kommunikasjonsplan for BAE-Næringen SAMMEN2020, med fokus på blant annet hva dette initiativet er, hvordan man skal kommunisere BAE-næringen som en verdiskapende, fremtidsrettet og ansvarsfull næring samt hvordan man kan kommunisere BAE-næringen som en innovativ bidragsyter for bærekraft.