Ståle Rød

Ståle Rød: - Vi må hele tiden strekke oss lenger

Konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge slår fast byggenæringen må strekke seg langt om man skal klare å nå FNs klimamål.

- Selv de som oppleves som best i klassen i dag, må flytte seg enda lenger fremover om vi skal nå FNs klimamål - og her må byggenæringens aktører utfordre hverandre, uttalte Rød på samlingen i regi av BAE-næringen SAMMEN2020.

Samarbeid
Han trekker spesielt frem et punkt som skal bidra til at næringen skal nå sine mål – og det er samarbeid.

- Nettopp samarbeid, som er FNs 17. klimamål, er det viktigste av klimamålene for vår næring. Gjennom godt samarbeid kan vi ta ut potensialet i næringen og realisere mulighetene som finnes, mener Rød.

Skanska satte seg noen hårete mål med byggingen av Powerhouse Brattørkaia.

- Noen mente dette var umulig - men vi viste at det var mulig. Nå må vi strekke oss enda lenger. Vi må legge til side hvordan vi har agert og operert før – og jobbe bedre sammen for å hente ut potensialet som ligger og venter. I kampen om å bli mer konkurransedyktige fremover, så ligger bærekraft aller lengst fremme. Her må vi utfordre hverandre – spesielt i forhold til hvordan vi har bygd opp hierarkiet og byggeprosjektene. Vi må bygge etter samme mål og sitte rundt et felles bord og få frem de beste løsningene fra dag én. Vi må også se på tvers av prosjektene og på tvers av virksomhetene i næringen. Gjennom samarbeid og partnerskap kan vi skape løsninger til det beste for alle, utdyper Rød.

Han mener det er spennende tider fremover for næringen gjennom å hente ut potensialet som finnes.

- Det er også viktig å huske på at våre oppgaver fremover handler like mye som å gjenbruke og bruke opp igjen det vi allerede har bygget, sier Rød.

- Bruk bærekraft som drivkraft

Idar Kreutzer

Adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge oppfordrer byggenæringen til å bruke bærekraft som drivkraft for innovasjon.

- Og bruk digitalisering som det viktigste verktøyet for å nå målene - og sett egne standarder for næringen for utvikling og samspill. Ikke vent på å bli pushet fra myndighetene. Om det dere ikke gjennomfører endringer, så vil dere bli pushet fra myndighetene og finansnæringen. Forutsetningene kommer til å endre seg, utdyper Kreutzer. Han drar frem at innen hans egen næring, finansnæringen, har det skjedd mer det siste halvåret enn de siste 20 årene innen bærekraft.

- Dere må peke dere ut noen områder som dere kan jobbe konkret inn mot frem og jobbe konkret mot, slår han fast.