Hege Njå Bjørkmann

- Vi skal gjøre BAE-næringen mer attraktiv

Da BAE-næringens nye initiativ SAMMEN2020 samlet topplederne denne uken, ble det satt fokus på bærekraft, viktigheten av å sikre trygge arbeidsplasser, og behovet for å gjøre næringen mer attraktiv for unge talenter. 28. november samles de kommunikasjonsansvarlige i virksomhetene for å diskutere hvordan næringen kan nå ut med initiativene som ble presentert.

BAE-næringens viktighet for samfunnet ble understreket av professor Torger Reve som la frem en rapport fra Handelshøyskolen BI. Rapporten viser at næringen i Norge sysselsetter hele 350 000 personer, og omsetter for over 1.100 milliarder hvert år. Prosjektene varierer i størrelse, kompleksitet og geografi, men de har det til felles at de ofte medfører betraktelige klimagassutslipp - dermed er det også store muligheter for forbedring. Målet er en 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp.

- Kommunikasjon vil spille en nøkkelrolle
Leder for marked og kommunikasjon i Norconsult, Hege Njå Bjørkmann skal lede kommunikasjonssamlingen. Hun mener god og gjennomtenkt kommunikasjon vil spille en nøkkelrolle fremover i arbeidet med å synliggjøre alt det positive som skjer i bransjen, blant annet knyttet til bærekraft. Hun vil bidra til å styrke BAE-næringens omdømme og øke dens attraktivitet for jobbsøkere.

– BAE-næringen har endret seg kolossalt de siste årene. I takt med nye myndighetskrav og et meget tydelig samfunnsfokus på bærekraft og digitalisering, er mulighetsrommet, den faglige bredden og kompetansebehovet i bransjen enormt. Det er fremdeles et stort potensial i å få formidlet mulighetene og alt det flotte som skjer i bransjen på en god og spennende måte. Målrettet kommunikasjon vil derfor fortsette å være viktig fremover, understreker Njå Bjørkmann.

Attraktivt karrierevalg for unge talenter
Njå Bjørkmann gleder seg til samlingen neste uke, hvor ambisjonen er å definere hovedutfordringer, overordnede veivalg, kanaler, hovedbudskap og tiltak.

–Vi som næring er en stor del av problemet på klimakrisen, men dermed er vi også en svært viktig brikke i løsningen. Målet med samlingen er å få innspill på hvordan vi skal få synliggjort næringens betydning i samfunnet, og alt det gode arbeidet som foregår knyttet til blant annet bærekraft. Vi ønsker alle at BAE-næringen skal være et attraktivt karrierevalg for unge talenter, og vi vil fortsette å øke kvinneandelen i bransjen. Unge i dag ønsker trygge og meningsfulle jobber. Vi skal vise dem at vi kan tilby nettopp det, avslutter Njå Bjørkmann.