Jon Sandnes

Sandnes: - Vår næring har et spesielt ansvar for bærekraft og verdiskaping

Initiativet BAE-næringen SAMMEN2020 har funnet sin form, og det er nå besluttet at administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes, skal lede BAE-rådet som eier initiativet, frem til prosjektet avsluttes i 2021.

Nå ser han frem til å møte toppledere i næringen i neste uke for å sette fokus på bærekraft og verdiskaping.

De over 70 topplederne som samles 20. november får presentert en helt fersk rapport fra BIs Senter for byggenæringen med en oppdatert verdiskapingsstudie av BAE-næringen. Sandnes gleder seg både til å få oppdaterte tall, og til å høre mer om hvordan bedrifter prioriterer bærekraft i det daglige.

– Det gjøres mye bra på bærekraftsområdet i vår næring, og vi har invitert noen ledere til å fortelle mer om hvordan de prioriterer dette i sin virksomhet, og hvordan de skal bidra til å gjøre en forskjell. Det tror jeg blir spennende, sier Sandnes.

Et spesielt ansvar
Bygg- anlegg- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring og største distriktsnæring. Sandnes mener derfor at arbeidet med bærekraft er spesielt viktig.

– Vår næring forbruker en stor andel av ressursene, og står for en like stor andel av avfallet. Vi har derfor et spesielt ansvar for å vurdere hvordan vår næring kan gjøre samfunnet mer bærekraftig, og jobbe med dette internt og overfor alle rundt oss. Ikke minst må vi jobbe godt sammen med myndighetene, sier Sandnes.

Flere kvinner og unge
For Sandnes handler ikke bærekraft bare om miljø og klima. Det handler like mye om sosial og økonomisk bærekraft.

- Folk skal ha trygge arbeidsplasser, og det må være en god balanse i kjønn og alder. Vi må derfor jobbe sammen for å gjøre næringen mer attraktiv for ungdom, og øke kvinneandelen. I tillegg må jobbe aktivt med å redusere arbeidslivskriminalitet og andre negative forhold som mange fortsatt assosierer med BAE-næringen, sier Sandnes.

I tillegg til at topplederne samles 20. november, vil det være en samling for kommunikasjonsansvarlige i næringen 28. november. På kommunikasjonssamlingen skal deltakerne drøfte hvilke strategiske hovedgrep og tiltak som må gjøres for å støtte opp under arbeidet i BAE-næringen SAMMEN2020.

Unge ledere om fremtiden
Sandnes ser også frem til å samle fremtidens ledere i BAE-næringen 12. mai neste år, i forbindelse med Evolve Arena som arrangeres på Norges Varemesse i Lillestrøm.

- Jeg gleder meg spesielt til samlingen med unge ledere. Vi har satt sammen en gruppe som nå jobber med programmet for samlingen, og målet er å samle 200 av fremtidens ledere i bransjen for å sette fokus på hva som vil kreves av næringen fremover, avslutter Sandnes.

Les mer om Evolve arena her