<p>- I tillegg til kompetanseheving og erfaringsutveksling gir HMS-dagen  oss mulighet til å bygge relasjoner og bli kjent med hverandre på tvers av prosjektene, sier HMS-leder Lene Arildsen i Backe Stor-Oslo. Her sammen med fra venstre anleggsleder Magnus Nørstebø, produksjonsleder Inge Asplund Johansen og hovedverneombud Eddie Linder, som utgjør arbeidsgruppen for det årlige arrangementet. Foto: Svanhild Blakstad</p>Tømrer Didrik Akre var en av mange deltakere som testet ut digital HMS-trening med VR på Backe Stor-Oslos HMS-dag. Foto: Svanhild BlakstadTømrer Kimmo Larsen fikk også testet Statnetts digitale HMS-trening, med instruksjon av HMS-sjef Anders Mathilsen i Statnett. Foto: Svanhild BlakstadHMS-dagen 2018 Backe Stor-Oslo. Foto: Svanhild Blakstad– Det er utrolig nyttig og viktig å samle alle ansatte for å få nye impulser og lære av andre utenfor vårt eget selskap hvordan vi kan videreutvikle vårt eget HMS-arbeid, sier administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo. Foto: Svanhild BlakstadKnut Samuelsen fra Combisafe snakket om sikkerhet i høyden og viste frem nye produkter på HMS-dagen til Backe Stor-Oslo. Foto: Svanhild BlakstadAdministrerende direktør Arne Landmark tester verneutstyr under HMS-dagen til Backe Stor-Oslo. Foto: Svanhild BlakstadHMS-dagen 2018 Backe Stor-Oslo. Foto: Svanhild Blakstad110 deltakere var samlet til Backe Stor-Oslos HMS-dag onsdag 14. november. Foto: Svanhild Blakstad

Backe Stor-Oslo samlet alle til HMS-dag

Digital HMS-trening med fall fra stor høyde var en av mange programposter på Backe Stor-Oslos HMS-dag.

Kraftig satsning på kompetanse, aktiv læring av avvik og hendelser, økt involvering av arbeidstakere og tydelig lederskap og konsekvenskultur var fire hovedpunkter som sto på agendaen da Backe Stor-Oslo arrangerte HMS-dag for alle sine 110 ansatte på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika onsdag.

– I dag har vi tatt folk ut av produksjonen og viet hele dagen til HMS. Funksjonærer, anleggsledere, baser, betonglag, tømrerlag, produksjonsledere og prosjekteringsledere er samlet for erfaringsutveksling og kompetanseheving, slik at vi kan nå målet om null skader og et sykefravær på under fem prosent, sier HMS-leder Lene Arildsen i Backe Stor-Oslo, til Byggeindustrien.

Statssekretær Morten Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet åpnet HMS-dagen, og på programmet var det foredragsholdere både fra egne rekker i Backe Gruppen og fra Stamina, Combisafe og Statnett

– Tydelig ledelse viktig

Det ble blant annet satt søkelys på hvordan ledere må stå opp, veilede, rettlede og gjøre grundige risikoanalyser før man går i gang med arbeidsoperasjoner.

– Tydelig ledelse er svært viktig. Det er den enkeltes ansvar å sørge for at man jobber sikkert og trygt, men vi ser at tydelig ledelse er helt avgjørende for god HMS-kultur. Det må jobbes med hvert minutt, hver time og hver eneste dag, året rundt, for at vi ikke skal slappe av. Vi må komme bort fra «Skal bare»-mentaliteten, sier administrerende direktør Arne Landmark til Byggeindustrien.

Han mener at denne holdningen fortsatt finnes i byggenæringen, men at det blir en stadig større bevissthet rundt det å ikke ta snarveier ute på byggeplassen.

– Jeg opplever at vi har en ganske høyverdig sikkerhetskultur, med en H-verdi på 0,8 for hele Backe Gruppen med cirka 1000 ansatte. Dessverre er 2018 et dårligere år enn 2017, siden vi har hatt en fraværsskade. Vi har fått jobbet bra med sykefravær og er nå på under fem prosent, som var en målsetting for 2018, sier Landmark.

Han peker på at det er en del skader på mannskap fra underentreprenører og innleie.

– Vi må hele tiden jobbe for å få bort også de små glippene og sørge for at alle kommer like hele hjem som da de dro på jobb, sier han.

Testet fall i VR

Statnett var en av foredragsholderne, hvor HMS-sjef Anders Mathisen satte søkelys på at HMS handler om langt mer enn bare å bruke verneutstyr. I 2016 hadde Statnett to dødsulykker med to ukers mellomrom, og i etterkant av disse ble det utarbeidet et eget forbedringsprogram med ni livreddende regler som skal gjøre det enkelt å ta riktige valg.

– Det er ikke lett å trene på situasjoner som er knyttet til de livreddende reglene, derfor lagde vi et VR-program som tar situasjoner fra virkeligheten inn i en virtuell verden hvor man kan trene og feile og samtidig være helt trygg. Det kan gjøres fra kontorgulvet eller på anleggsbrakka, sier Mathisen.

To av dem som prøvde VR-demoen på Statnetts stand var Fredrik Akre og Kimmo Larsen, som begge jobber som tømrere på to av Backe Stor-Oslos prosjekter.

I løpet av få sekunder med VR-briller på var de ute på et av Statnetts anleggsprosjekter hvor de plutselig befant seg oppe i en høyspentmast 20 meter over bakken, eller hvor de skulle opp i en stige for å utføre en arbeidsoperasjon hvor strøm også var en risiko. I programmet ble de eksponert for risikofylte situasjoner og måtte gjøre aktive valg for å komme videre.

– Dette føltes utrolig realistisk, og jeg fikk erfart hvor fort det kan gå galt hvis man ikke følger rutiner og gjør ting på riktig måte, sier Fredrik Akre, som «falt» ned fra gardintrappen inne i den virtuelle verdenen, hvor han egentlig skulle brukt lift.

– Jeg var litt slapp, strakk meg litt for langt og falt bakover, men slo meg heldigvis ikke, sier han lattermildt – og legger til at en slik bevisstgjøring på HMS kan ha veldig god effekt fordi det er så virkelighetsnært.

– Dessuten er det mye mer interessant og morsom læring enn å sitte å se på en widescreen eller lese brosjyrer. Jeg tror dette vil fenge mange, sier han til Byggeindustrien.

Også kollega Kimmo Larsen hadde sansen for digital HMS-trening med VR-teknologi:

– Vi som jobber ute på byggeplass er ofte utsatt for fallrisiko, og det var veldig gøy å se effekten fra stor høyde – selv om vi vanligvis ikke jobber på så høye bygg, sier Larsen, som legger til at det er stort fokus på HMS i arbeidshverdagen.

– Vi prøver å være flinke til å passe på, men det kan likevel være fort gjort å glemme å sette på en grind eller en sikring. Dette er en fin metode for bevisstgjøring på farene og kan ha en bra læringseffekt, avslutter han.

- Utrolig realistisk, sier tømrer Fredrik Akre i Backe Stor-Oslo, som fikk testet fall fra stor høyde i Statnetts digitale HMS-læringsprogram. Foto: Svanhild Blakstad