Illustrasjon: Backe
Illustrasjon: Backe

Backe bygger to nye idrettshaller i Asker

Asker kommune har inngått avtale med Backe Stor-Oslo om bygging av to nye idrettshaller i Asker.

Signering om bygging kommer etter en prosjekteringsfase, hvor Backe Stor-Oslo og Backe Idrettsbygg, i nært samarbeid med kommunen, har optimalisert hallene slik at Asker kommune realiserer ytterligere cirka to millioner i tippemidler. Total kontraktsverdi er 260 millioner kroner, skriver Backe i en pressemelding.

De to hallene, som skal bygges henholdsvis ved Røyken og Nesbru, er såkalte normalhaller med idrettsflate på 25x45 meter.

– Det unike her, er at vi i Backe har klart å utnytte kompetanse på tvers av selskaper til beste for Asker kommune.Vi har kunnet trekke på et team som har erfaring fra å bygge med massivtre og fra å bygge idrettshaller. I tillegg har vi hentet full effekt ut av kompetansen til Backe Idrettsbygg når det gjelderå designe og utvikle brukertilpassede idrettshaller og sikre en god økonomi for kunden. Backe er en idrettsbygger i lokalmiljøet, sier Arne Landmark, daglig leder for Backe Stor­ oslo, som også er totalentreprenør i prosjektet, i meldingen.

Totalareal for hver av hallene er 2.735 kvadratmeter BTA fordelt på to etasjer. Prosjektet skal være en pilot i NADA, med spesifikke krav til avfallsreduksjon i byggeperioden.

Backe har også tidligere bygd en hall på Tofte i Asker kommune tegnet av Backe Idrettsbygg og Varner Arena for Asker Kommune. Backes kompetanse og erfaring fra denne type byggeprosjekter har vært viktig for Asker kommune og Viken Fylkeskommune.

- De to hallenesom nå bygges er viktige for nærområdene, og vil gi betydelig økt kapasitet til glede for idrettslag og skoler. Vi er svært godt fornøyde med Backes bidrag i prosessen. Deres fagkompetanse og evne til å finne gode løsninger, gir oss som eier og bruker stor trygghet for prosjektet. Nå gleder vi oss til byggestart, sier Mette Kringen, prosjektleder for Asker kommune i meldingen.

Optimalisering startet umiddelbart etter tildeling tidlig i mai og byggestart er beregnet til medio september. Idrettshallen på Røyken skal være ferdig høst 2024 og hallen på Nesbru vinteren 2025.