Kristiansund lufthavn Kvernberget. Foto: Tidens Krav

Avinor trekker konkurranse på grunn av korona - entreprenørene er ikke imponerte

Avinor har trukket konkurransen om ombygging av terminaler på Kristiansund lufthavn. ‒ Sender feile signaler, mener Monika Eeg i EBA Møre og Romsdal.

«Som en følge av utbruddet av corona-epidemien har Avinor opplevd en betydelig nedgang i luftfarten hvilket har ført til en dramatisk svikt i inntektene og omlegging av driften i selskapet. På grunn av den økonomiske situasjonen selskapet nå befinner seg i har Avinors prosjektorganisasjon vært nødt til å foreta en gjennomgang av samtlige prosjekter. Formålet med denne gjennomgangen har vært å avgjøre hvilke prosjekter som kan gjennomføres og hvilke prosjekter som må stoppes», skriver Avinor i en epost til tilbyderne på konkurransen om terminalombygging på Kristiansund lufthavn 12. april.

Kontraktfristen gikk ut 3. april, og det var flere interesserte entreprenører som var klare for å gjøre jobben. I eposten til tilbyderne skriver Avinor at konkurransen avlyses med umiddelbar virkning.

‒ Nå lover staten tiltakspakker, og ber kommunale og fylkeskommunale byggherrer om å fremskynde sine prosjekter, og så går Avinor, et statlig selskap, i helt motsatt retning og avlyser konkurranser. Her gir man med den ene hånden og tar med den andre. Dette blir helt feile signaler å sende i den situasjonen vi er i, sier daglig leder Monika Eeg i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg i Møre og Romsdal (EBAMR).

Økning i trafikken

Lokalavis Tidens Krav kunne tidligere i uken melde om at mens den norske flytrafikken samlet sett har gått ned med 56 prosent i mars sammenlignet med samme måned i 2019, har trafikken kun gått ned 40,3 prosent i Kristiansund. Årsaken til dette er helikoptertrafikken mellom flyplassen og Nordsjøen.

‒ Det er økning i helikoptertrafikken, og myndighetene er opptatte av å holde hjulene i gang i oljevirksomheten i Nordsjøen. Når både behovet og grunnlaget er til stede, blir det i alle fall feil å avlyse oppdraget, påpeker Eeg.

Ikke imponert

I en epost til Byggeindustrien skriver Avinor at de nå jobber for å holde de kontraktsfestede forpliktelsene de har, og at ikke påbegynte prosjekter derfor avlyses på grunn av fallende flytrafikk og inntekter til Avinor.

«Utsettelse eller avbrudd av inngåtte kontrakter har stor konsekvens både for entreprenør og Avinor, og Avinor etterstreber å opprettholde sine kontraktsforpliktelser i så stor grad det er mulig. Prosjektene knyttet til Kristiansund lufthavn og reasfaltering var ennå ikke kontraktsforpliktet. Avinor anerkjenner at det er et sterkt behov for å gjennomføre dette prosjektet, men det er vurdert at reasfaltering kan utsettes noe i tid», skriver de.

Monika Eeg mener ikke dette kan regnes som et saklig grunnlag for å avlyse konkurransen.

‒ Vi synes dette grunnlaget er tynt. Det var flere entreprenører som var interesserte i oppdraget, og de er ikke imponerte over det Avinor gjør her, sier Eeg.