Jon Sandnes. Foto: BNL/Moment studio

BNL roser kommuner og fylkeskommuner

BNL ser at flere kommuner og fylkeskommuner nå bevilger ekstra penger i sine tiltakspakker til vedlikehold av både bygg og infrastruktur.

– Det er svært positivt at kommunene følger oppfordringen fra byggenæringen som vil bidra til å holde hjulene i gang, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

BNL er kjent med at kommuner og fylkeskommuner rundt om i landet har tatt oppfordringen om å skape aktivitet og berge arbeidsplasser i egne fylkeskommunale og kommunale tiltakspakker.

– Det er gledelig at kommuner og fylkeskommuner ser verdien i tiltak som treffer byggenæringen rundt om i hele landet. Fra Kristiansand i sør til Trøndelag i nord – Bergen i vest og Viken fylke på Østlandet for å nevne noen, har det de siste dagene kommet mange positive signaler. Byggenæringen ønsker å være en god medspiller ute i kommuner og fylkeskommuner for å bidra til å opprettholde sysselsettingen og bedrifter i gang. Rehabilitering av boliger og bygg og vedlikehold av infrastruktur gir sårt tiltrengte jobber til hjørnesteinsbedrifter hele landet, sier Sandnes til BNLs nettsider.

Samtidig har samfunnet allerede målsetting om blant annet klima- og miljømål.

– BNL har allerede oppfordret kommuner og Stortinget til å se på at det iverksettes egne insentiver og tiltak som sørger for klimavennlig rehabilitering, oppussing og oppgraderinger av både private boliger og offentlige bygg, sier han.

Sandnes peker på at gjennomførte investeringer i bygninger og infrastruktur gir merverdi i samfunnet.

– Byggenæringen kan gjennom sitt omfang og tilstedeværelse i hele landet, være med på å både holde hjulene i gang gjennom krisen og også bygge landet for fremtiden, sier Sandnes videre.