Karen Skaali (t.v), digital forretningsutvikler i Asplan Viak, og Linn Helland, markedsansvarlig i Rehub, vil samarbeide for å gjøre ombruk til det naturlige valget i byggeprosjekter.
Karen Skaali (t.v), digital forretningsutvikler i Asplan Viak, og Linn Helland, markedsansvarlig i Rehub, vil samarbeide for å gjøre ombruk til det naturlige valget i byggeprosjekter.Foto: Rambøll

Asplan Viak og Rambøll samarbeider om ombruk

Asplan Viak og Rambøll har inngått et samarbeid for å øke volumet av ombruksmaterialer i byggeprosjekter.

Asplan Viak og Rambøll har lenge jobbet for økt ombruk og har hver for seg utviklet egne digitale verktøy for å forenkle ombruksprosessen, opplyser rådgivereselskapene i en pressemelding.

Asplan Viak tilbyr databasen «AV ombruk» med en app for kartlegging, som gjør det enkelt å registrere og få oversikt over bygningsdeler som finnes i eksisterende bygg, slik at de er tilgjengelige ved rehabilitering og ved prosjektering av nye bygg.

Rambøll har utviklet Rehub som er en digital markedsplass for kjøp og salg av ombrukbare bygningsmaterialer som også bidrar med logistikk og andre behov i ombruksprosessen.

Hensikten med samarbeidet er å øke materialmengden på rehub.no, og at Asplan Viaks kunder får solgt sine materialer. Ambisjonen er å gjøre Rehub til nye bransjestandarden for omsetting av ombrukbare bygningsmaterialer, står det i meldingen.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon hvor vi legger til rette for langsiktig samfunnsmessig nytte, og aktørene i markedet må samarbeide på tvers for å få fart på ombruket, siermarkedsansvarligLinn Helland i Rehub.

Asplan Viak og Rambøll minner om at bygg- og anleggssektoren står for rundt 40 prosent av globale klimautslipp, med materialbruk som den største kilden. Ombruk av eksisterende byggevarer er derfor en viktig nøkkel for redusert utslipp.

Asplan Viak og Rehub jobber nå sammen for å sette opp en automatisk utveksling av data mellom databasen «AV ombruk» og Rehub-plattformen for å gjøre ombruk enda enklere, opplyser Asplan Viak og Rambøll.

– Vi ønsker å øke mengden ombruk i markedet og en måte å gjøre dette på er å gjøre materialene mer tilgjengelige. Dette får vi mulighet til ved å koble vår ombruksdatabase med Rehub for en lettere omsetting av materialene, sier Karen Skaali, digital forretningsutvikler i Asplan Viak.

Det er verdt å merke seg at både «AV Ombruk» og «Rehub»  er nominert hver for seg til Byggenæringens Innovasjonspris 2021, som deles ut fredag under Bygg Reis Deg.

Rehub.no

– Rehub er en digital, tosidig markedsplass for kjøp og salg av ombrukbare bygningsmaterialer.

– Formålet med Rehub er å akselerere ombruk av bygningsmaterialer ved å være en samlende HUB for informasjon, kompetanse og salg gjennom å koble sammen flere databaser og aktører.

– Rehub ble utviklet av Rambøll for å tilby løsninger på de mange utfordringene som markedet opplever i dag og hjelpe ulike selskap gjennom ombruksprosessen.

– Løsningen er åpen for alle og opplasting av materialer samt søk i tilgjengelige materialer er gratis.

Kilde: Rambøll

AV ombruk

– AV Ombruk er et system for ombrukskartlegging og prosjektering med brukte byggevarer.
Verktøyet består av to deler: en mobilapp og en nettbasert ombruksdatabase.

– Dimensjoner, bilder og annen informasjon om bygningsdeler og materialer kan logges via mobilappen, og deretter synkroniseres med databasen for systematisert vurdering.

– En sentral funksjon ved dette verktøyet er GIS-merking, som gjør at arkitekter kan finne informasjon ikke bare om hvilket materiale som er tilgjengelig, men også se hvor det befinner seg.

Kilde: Asplan Viak