Ombruk vil bli avgjørende for byggenæringens videre fremvekst

Det er begrenset med ressurser på kloden vår. Bygg og anlegg er en av verdens største forbrukere av ulike råvarer, noe som vil medføre store omstillinger i hvordan næringens aktører arbeider.