Thor Olaf Askjer. Foto: Arve Brekkhus

Askjer slutter som Norsk Eiendom-direktør

Thor Olaf Askjer gir seg som administrerende direktør i Norsk Eiendom innen høsten 2020, og styret i BNL-foreningen har satt i gang arbeidet med å finne en ny leder.

Askjer har ledet Norsk Eiendom i over ti år. Før det jobbet han i over 20 år i Byggholt og JM Byggholt, blant annet seks år som administrerende direktør i boligutvikleren.

I en pressemelding skriver styret i Norsk Eiendom at det i mange år har vært enighet om at Askjer snart skulle gå av.

«Det har i flere år vært en forståelse mellom styret og nåværende leder Thor Olaf Askjer om at det skal skje et lederskifte innen høsten 2020», skriver de på sine nettsider.

– Det har vært en krevende oppgave å bygge opp Norsk Eiendom fra omtrent ingenting til det det er i dag. Den stafettetappen har jeg løpt, sier Askjer til Byggeindustrien.

– Når medlemsmassen og samfunnet trenger at Norsk Eiendom løftes til en høyere divisjon, er det fint for meg å gi stafettpinnen til noen andre. Det er bra for foreningen og bra for meg, legger han til.

Askjer anser seg på ingen måte som ferdig med eiendomsbransjen.

– Jeg ser at mange av medlemsbedriftene sitter på oppgaver de aldri får gjort. De får ikke fornyet sin strategi, de vet ikke helt hvordan de skal kommersialisere på bærekraft. Hva vil det bety for deres virksomhet? Her kan jeg bidra med en del, sier han.

– I tillegg til å kapitalisere på min eiendomskompetanse, vil jeg fortsette med frivillig arbeid. Samfunnet står overfor dramatiske oppgaver innen psykisk helse, utenforskap og lignende. Her kommer frivilligheten til å måtet spille en mye viktigere rolle. Det blir faktisk helt avgjørende for at vi skal kunne bevare et anstendig samfunn. Frivilligheten trenger noen som kan organisering, strategisk tenkning og kontakt mot det offentlige. Også her har jeg mye å bidra med, legger Askjer til.

Styret melder også at arbeidet med å finne en ny direktør er i gang, og at de har som mål at den nye lederen skal være på plass innen sommeren.

«Det må være tilnærmet ideelt med et så omforent og godt planlagt lederskifte både for foreningen og for den som gjennom ti år har gjort en solid jobb med å styrke foreningens og bransjens posisjon», skriver styret.