Per Espen Stoknes, leder av Senter for grønn vekst ved BI.Nina Solli, regionsdirektør for NHO Viken Oslo.Marte Scharning Lund, næringsbyråd i Oslo kommune.

- Århundrets aller største business-mulighet

Det grønne skiftet er både nødvendig å være med på, mulig å få til og potensielt svært lønnsomt, mener BI-forsker.

NHO Viken Oslo i samarbeid med Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg i Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) og programmet Innovative anskaffelser arrangerte mandag et frokostmøte hvor de drøftet hva næringslivet kan bidra med til det grønne skiftet i Oslo.

Klimagassutslippene skapes på samme sted som verdiene skapes, og et næringsliv som tar aktivt grep er antakelig en helt nødvendig forutsetning for å komme i mål med det grønne skiftet.

Forsker og leder av Senter for grønn vekst ved Handelshøyskolen BI, Per Espen Stoknes, mener det finnes store muligheter for de som greier å ta lederskap.

Stoknes mener det grønne skiftet kan tas ved hjelp av gjenbruk, og viser til tall som viser hvordan verdensøkonomien de siste 100 årene har vært basert på et ekstremt ressursbruk. Siden 1970 har brutto nasjonalprodukt vokst nesten helt likt med ressursbruken, uten at vi på noe tidspunkt har greid å tjene mer enn vi forbruker av råvarer.

– I EU i 2019 gjenbrukes kun ti prosent av alle materialer. Det vil si at hele 90 prosent brukes kun én gang før det brennes eller deponeres. I tillegg halveres verdien av alt som gjenbrukes. Det vil si at 95 prosent av verdiene går tapt etter én gangs bruk. Hvis du er miljøaktivist, vil du nok si fy, fy. Men hvis du er sunnmøring som meg, vil du si at dette må jo være århundrets aller største business-mulighet. Grønn vekst er en fantastisk mulighet til å skape mye mer verdier og samtidig fikse sløsingen, sa Stoknes.

2030-vinnerne

BI-forskeren trekker det grønne skiftet frem som den siste i rekken av en serie disruptive bevegelser i verdens produksjonsteknologi. Han er overbevist om at det er de selskapene som er best på gjenbruk som kommer til å være best totalt sett om bare noen få år.

– De som behersker ressursbruk, vil være verdens største selskaper i 2030, slår han fast.

Av godt over 2.000 studier konkluderer over 60 prosent med at det er en positiv korrelasjon mellom miljøvennlighet og lønnsomhet, og færre enn ti prosent av studiene mener å finne en negativ korrelasjon. Aksjekursen i selskaper med høyeste bærekraftrangering (ESG - Environmental, Social and Governance) er, ifølge Stoknes 50 prosent høyere enn selskapene med den laveste rangeringen.

– Dette er lønnsomt. Bedriftene må endre porteføljen og endre bedriftskulturen for å gå fra arbeidsproduktivitet til ressursproduktivitet. De som klarer dette, blir vinnerne i 2030, sier Stoknes.

NHO Viken Oslo har fem konkrete ønsker til kommunepolitikerne i forkant av høstens kommunevalg om det grønne skiftet:

  1. Kommunen må stille tydeligere krav i anskaffelsene sine
  2. Kommunen må gi tilgang til de grønne ressursene
  3. Kommunen må planlegge smart og gjøre det enkelt å reise kollektivt
  4. Kommunen må gjøre ladeinfrastrukturen tilgjengelig
  5. Kommunen må være et forbilde i den sirkulære økonomien

– Lokalvalget 2019 bør handle om at alle bør jobbe sammen om en grønnere fremtid, sier Nina Solli, regionsdirektør for NHO Viken Oslo.

– Ikke et valg

Under frokostmøtet hos NHO var det også en rekke innovative bedrifter som delte sine erfaringer og tiltak i forbindelse med det grønne skiftet. Et av disse var Skanska, som blant annet har markert seg med Powerhouse-samarbeidet.

Leder for marked i Skanska Norge og styremedlem i EBAO, Jørgen Fjelstad, understreker overfor Byggeindustrien at det er viktig at bygg- og anleggsaktørene i Norge tar klimagrep.

– Vår næring har så stort klimafotavtrykk, så vi må ta ansvar for den businessen vi driver. I Skanska begynte vi med dette fordi vi trodde det var det riktige å gjøre, men nå krever også kundene det. Det som enn skulle være av merkostnader, tjenes inn igjen i prosessen, mener Fjelstad.

Også når det kommer til rekruttering, bedriftskultur og stolthet mener han at grønn virksomhet helt klart lønner seg.

– Et sterkt fokus på grønne løsninger gir oss en troverdighet og et omdømme som er viktig for oss når vi rekrutterer nye medarbeidere, forteller han.

Markedssjefen tror ikke det lenger er et alternativ for bygg- og anleggsaktører å bygge uten å tenkte på de grønne verdiene i prosjektet.

– Det er ikke noe valg leger i dag. Bærekraftige løsninger er hele fundamentet for businessen vår i den samtiden vi lever i, og det å løse klimautfordringene er noe alle må omstille seg for å gjøre. De som ikke klarer dette, de faller ifra.