Arcasa arkitekters nye ledergruppe, f.v. Anne Cathrine Lund-Steigedal, Torill Solberg Wikstrøm, Frode Smørdal, Karsten Hammer Hansen og Eivind Bing. Foto: Arcasa
Arcasa arkitekters nye ledergruppe, f.v. Anne Cathrine Lund-Steigedal, Torill Solberg Wikstrøm, Frode Smørdal, Karsten Hammer Hansen og Eivind Bing. Foto: Arcasa

Arcasa deler virksomheten i fire fagområder

Arcasa arkitekter har valgt å dele virksomheten i fire faggrupper, for å rendyrke og styrke fagdisiplinene Konsept, Urban, Bolig og Næring.

– Endringene vi nå gjør skal bidra til videre faglig spissing og utvikling, sier daglig leder Anne Cathrine Lund-Steigedal i en pressemelding.

- Fagdisiplinene vil arbeide tett sammen, for at alle deler av utviklings- og byggefasen av prosjektene blir enda bedre ivaretatt. Våre oppdragsgiverne skal merke at vi vil strekke oss langt for å være i front innen våre spesialområder, legger hun til.

Arcasa skriver at for mange utbyggere er konseptutvikling og tidligfase-arbeid viktig for raskere å kunne utvikle tomtearealer. Derfor har de samlet sin kompetanse på området i en egen faggruppe, Konsept. Den ledes av Karsten Hammer Hansen.

Denne faggruppen, vil arbeide tett med gruppen - Urban, som har ansvar for gjennomføring av komplekse plan- og reguleringssaker i Arcasa. Eivind Bing vil lede leder for denne gruppen.

Når prosjektene går inn i rammesøknadsfasen, videreutvikles prosjektene i faggruppene for Bolig og Næring. Bolig-gruppen ledes av Torill Solberg Wikstrøm. Faggruppen Næring ledes av daglig leder Anne Cathrine Lund-Steigedal.