Regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet. Arkivfoto

Arbeidstilsynet følger med på flere enn ti dugnadsselskaper

Arbeidstilsynet har gjennom tilsynet mot dugnadsselskapet Fjordteam AS tatt tak i dugnadsvirksomheten rundt Smiths venner. Nå har de flere enn ti lignende selskaper på blokka.

Etter tilsynet hos dugnadsselskapet Fjordteam i Sandefjord, konkluderte Arbeidstilsynet med at selskapet må betale lønn til de som jobber innenfor allmenngjorte områder som bygg og renhold.

Fjordteam har påklaget de tre påleggene fra Arbeidstilsynet til Direktoratet for arbeidstilsynet, fordi de mener konklusjonen er feil og bygger på feil premisser.

Fjordteam mener det ikke er rettslig grunnlag for påleggene som er gitt fra myndighetenes side og at medlemmene av menigheten ikke kan anses som vanlige arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven.

Stadige endringer i selskapsstruktur
Arbeidstilsynet har under arbeidet med Fjordteam-saken også fått kjennskap til flere andre dugnadsselskaper - både gjennom media og andre kanaler.

– Jeg vil ikke si hvor mange vi følger med på, men jeg kan si at det dreier seg om flere enn ti og det kommer nye navn på blokka hele tiden. Vi registrerer også at det hele tiden skjer endringer i selskapsstrukturen, sier regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet til Byggeindustrien.

- Ingen begrensninger

Men hvorvidt det kan bli aktuelt med tilsyn mot Globeserve AS, et selskap Byggeindustrien nylig har omtalt og som har ansvaret for 200 dugnadsungdommer, vil han ikke si noe om.

Globeserve er ikke direkte knyttet til trossamfunnet gjennom eierstrukturen, men drives av personer tilknyttet Smiths venner.
– Vi vil prøve å finne de dugnadsselskapene som opererer på allmenngjorte områder, og da vil jeg ikke sette begrensninger på hvem eller hvor mange som kan være aktuelle. Vi har tilgang til bedriftsinformasjon, og vil benytte oss av de verktøyene vi har i de sakene vi mener det er nødvendig, sier Christophersen.

Vil ha andre myndigheter på banen

Fagsjef i NHO Service, Even Hagelien. Arkivfoto.

I NHO-systemet mener det er bra at Arbeidstilsynet setter søkelyset på dugnadsvirksomhet i næringslivet. De mener det vil være naturlig at også andre nå myndigheter følger med på problemstillingen.

– Det er viktig at Arbeidstilsynet har tatt tak i dette, og vi regner også med at andre myndigheter som ser gråsoner her, ser nærmere på virksomheten. Man kan jo for eksempel stille spørsmål ved hva som skjer med arbeidsgiveravgiften i et bemanningsselskap som driver på dugnad, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.

Globeserve avviser kritikk

NHO-kritikken er blitt avvist av Globeserves styreleder Morten Kristoffersen.

– Globeserve bruker store ressurser på å sikre at vår virksomhet er innenfor regelverket, og vi forsøker selvfølgelig ikke å omgå dette. Det er mange her i landet som jobber dugnad gjennom aksjeselskaper, også innenfor bransjer som NHO organiserer. Hvis NHO mener at dette ikke skal være tillatt får det stå for deres regning, vi forholder oss til lovverket, skrev Morten Kristoffersen nylig i en e-post til Byggeindustrien.