– Hodetelefoner er ikke godkjente som hørselsvern, og skal derfor ikke brukes i støysoner på jobb, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Foto: Thor Nielsen

Arbeidstilsynet advarer mot bruk av hodetelefoner

Arbeidstilsynet går nå ut og advarer mot å bruke vanlige hodetelefoner på jobb i stedet for hørselsvern.

Fakta

- Hørselsvern skal begrense bråk og smell. Det skal være CE-merket og godkjent etter EN-standard 352.

- Støyreduserende hodetelefoner brukes for å lytte og/eller aktivt dempe bakgrunnsstøy fra omgivelsene.

- Hodetelefoner brukes for å lytte.

– Våre inspektører rapporterer om at de møter på stadig flere arbeidstakere, særlig i industrien, som har erstattet hørselsvern med hodetelefoner. Dette kan potensielt være svært skadelig for hørselen til mange arbeidstakere, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, i en pressemelding.

Dette skal gjelde både vanlige hodetelefoner og såkalte støyreduserende (noise cancelling) hodetelefoner.

– Ingen av disse er godkjente som hørselsvern, og skal derfor ikke brukes i støysoner på jobb, mener tilsynet.

– Vi opplever også at en del ansatte i dag tar på hørselvern, men tar inn trådløse, små øretelefoner under hørselsvernet. Dette ødelegger hele effekten av å bruke hørselsvernet, og skal unngås, sier direktøren i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet oppfordrer også til å ta hensyn til totalbelastningen i løpet av en dag.

–Dersom en arbeidstaker utsettes for sterk støy på jobb og i tillegg lytter til høy musikk på fritiden, så er risikoen stor for at personen om noen år gradvis får dårligere hørsel. Og hørselstap som skyldes støy er uhelbredelig, skriver tilsynet i meldingen.

Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen, er den vanligste yrkesskaden i Europa. 220.000 norske yrkesaktive rapporterer at de er utsatt for et høyt støynivå en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Og 110.000 rapporterer at de har pådratt seg nedsatt hørsel eller øresus, fordi de har vært utsatt for støy på jobb. Tallene er hentet fra SSBs levekårsundersøkelse fra 2016.

Omlag halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet mottar, er meldinger om hørselskader.

Hørselsskade kan oppstå når du utsettes for sterk støy og for enkeltstående smell.

– Langvarig støybelastning kan redusere hørselen gradvis, mens det kan være nok med bare ett smell for å få hørselsskade. Det første symptomet er som regel at evnen til å høre høyfrekvente toner blir svekket. Dersom det ikke gjøres noe for å redusere støynivået, kan skaden utvikle seg videre. Etter hvert vil det også bli vanskelig å høre lyder i de lavere frekvensområdene, melder Arbeidstilsynet.

Les mer om støy og hvordan forebygge støyskader her