Fagernestunnelen har gjennomgått en oppfattenede teknisk oppgradering. Det er Scanmatic Elektro som har hatt hovedentreprisen i prosjektet. Foto: Scanmatic.

Åpnet oppgradert E6-tunnel i Narvik

E6 Fagernestunnelen i Narvik er åpnet i en tryggere utgave.

- Nå er Fagernestunnelen oppgradert etter de nye kravene til sikkerhet. Nødetatene har gjort seg kjent med endringene og det nye utstyret, og etter litt ekstra tid til testing og justering kan vi endelig åpne for trafikk igjen, sier byggeleder Geir Lande i Statens vegvesen, skriver Statens vegvesen i en melding.

Lista med sikkerhetstiltak i Fagernestunnelen er lang. Tunnelen er lysere, har bedre ventilasjon og er bedre sikret mot brann. Det er montert kameraovervåking med direkte overføring til Vegtrafikksentralen. Tunnelen har også nye og flere nødstasjoner med nødtelefoner og brannslukkerapparat.

- Bruk nødtelefonen i stedet for mobilen hvis det skjer noe i tunnelen. Da får du kontakt med Vegtrafikksentralen, som ser nøyaktig hvor du er og kan veilede deg videre. De kan også stenge tunnelen, varsle nødetatene eller bestille assistanse etter behov, forteller Lande.

Videre er det nye kameraer ved stengepunktene nord og sør for tunnelen. Skilt, stengebommer og varsellys er skiftet.
- Sikkerhetsoppgradering er omfattende arbeider, og det er gjort mange tidkrevende tiltak som er mindre synlig for de som kjører igjennom, sier Lande.

Flere tekniske installasjoner er skiftet ut og bygget inn. Det er ny datalinje og system for styring, regulering og overvåking. Det ene kjørefeltet ble delvis gravd opp for nye føringsveier og trekkerør, samt ny høyspentforsyning. På nordsiden er det tekniske bygget utvidet. Inne i tunnelen er det sprengt ut en fjellhall til et 130 kvadratmeter teknisk rom.

Etter at tunnelen stengte 25. september 2017 har trafikken gått på gamle E6, Fagernesveien i stedet.

- Vi har heldigvis hatt en omkjøringsveg slik at trafikantene har sluppet å forholde seg til stenge- og passeringstider. Vi vil likevel takke for tålmodigheten som er vist i anleggsperioden. Nå gleder vi oss sammen med trafikantene og naboene over at tunnelen kan tas i bruk igjen – i en tryggere utgave, sier byggeleder Geir Lande i Statens vegvesen.

Etter åpning vil det, ifølge Statens vegvesen, bli kortere perioder med ledebilkjøring og stengninger på grunn av mindre arbeider og justeringe.

Fakta Fagernestunnelen

- Fagernestunnelen er 2069 meter lang og ligger like sør for Narvik sentrum.

- Tunnelen ble åpnet i 2002.

- Hver dag passerer ca. 13 000 kjøretøy gjennom tunnelen.

- Scanmatic Elektro AS har vært hovedentreprenør, mens Implenia har vært underentreprenør på anleggsteknikk. Statens vegvesen er byggherre.

- Oppgraderingen av Fagernestunnelen har kostet ca. 145 millioner kroner, og prosjektet er finansiert av staten.

- Fagernestunnelen er en av rundt 200 norske riksvegtunneler Statens vegvesen oppgraderer, i tråd med EUs nye forskrifter om sikkerhet i tunneler.