Foto: Øystein Grue/Bane Nor.

AP kritisk til nytt Bane NOR-selskap

Sverre Myrli, transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, er kritisk til at Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold i eget selskap, men han kan ikke gi noe klart svar på om AP ville forsøkt å reversere jernbanereformen i regjering.

I slutten av forrige uke kom Bane NOR med nyheten om at de oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold av jernbanen. I overkant av 1.000 av Bane NORs 4.500 medarbeidere overføres til det nye selskapet, som er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold.

Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet. Foto: Stortinget.

Ifølge Bane NOR vil det nye aksjeselskapet i første omgang inngå kontrakter med Bane NOR om drift og vedlikehold av de ulike jernbanestrekningene i Norge. I neste fase blir det konkurranseutsetting av drift og vedlikehold gjennom utlysninger av kontrakter på de ulike banestrekningene.

– Med etablering av det nye selskapet får vi et tydelig skille i rollene, der Bane NOR blir bestiller av tjenester og det nye selskapet blir utfører av drift og vedlikehold på jernbanen, uttalte styreleder i Bane NOR, Siri Hatlen i en pressemelding.

Stortingspolitiker og Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli, sier AP ikke jubler over vedtaket om å skille ut drift og vedlikehold i et eget aksjeselskap.

– Vi mener det er et poeng både ut i fra beredskap- og sikkerhetsmessig hensyn at Staten og statlige virksomheter har hånd om et visst minimum av drift- og vedlikeholdsoppgaver. Dette er en løsning vi ikke hadde valgt hvis vi fikk bestemme, sier Myrli til Byggeindustrien. Han understreker samtidig at det å opprette et eget aksjeselskap eid av Bane NOR, er en bedre løsning enn hvis alt hadde blitt overført til privat aktører.

– I politikken får man ikke alt som man vil, og for oss er dette nest beste løsning. Vi registrerer også at de ansattes organisasjoner aksepterer denne løsningen, men at det ikke er deres primærønske, sier Myrli.

Ville Arbeiderpartiet sett på muligheten for å reversere deler av jernbanereformen hvis dere kom i regjering med flertall på Stortinget?

– Vi har nok ikke sett på det ennå, og vi vet heller ikke helt hvordan dette blir, men jernbanereformen i seg selv er ikke vår modell, svarer Myrli.